Invigning av Jungfru Maria kyrka i Hovsjö

Anders Arborelius
+Anders Arborelius ocd

 
”Människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det” (Luk 19:10). Utan Jesus vore vi alla förlorade. Utan honom vore livet utan mening. I och genom honom får livet sin fulla mening, sanning och skönhet. Som kristna är vi privilegierade mer än alla andra. Trons nåd och gåva är också något vi måste dela med oss av och ge vidare. Därför har vi byggt denna kyrka.

Här skall människor bli förvandlade av mötet med Jesus Kristus, leva av hans kärlek och förmedla den till alla omkring sig. I denna kyrka skall de troende liksom Jungfru Maria den Obefläckade ta emot Jesus med hela sitt hjärta och lära sig att efterfölja honom dag efter dag, i sorg och glädje, i med- och motgång.

”Ni har fogats in i den byggnad som har apostlarna och profeterna till grund och Kristus själv till hörnsten” (Ef 2:20). Genom dopet är vi levande stenar och lemmar i Kristi mystiska kropp Kyrkan. Vi har alla en unik uppgift i denna heliga gemenskap. Var och en av oss får efterlikna och efterfölja Jesus på ett unikt sätt och leva oavlåtligt förenade med honom och till hans ära.

I denna kyrka skall vi få den Andens kraft och glädje som vi behöver för att mer och mer bli hans lärjungar och budbärare till världen. Eftersom denna kyrka blir invigd till Jungfru Marias ära får vi räkna med hennes moderliga hjälp och förbön, som inspirerar oss att överlåta oss åt Jesus och gestalta hela vårt liv efter hans evangelium.

Mer än någonsin är Maria viktig för oss alla som en bild av den frälsta och helt Kristus-lika människa som vi alla är menade att bli. I den materialistiska atmosfär där vi lever vare sig vi vill eller ej, får vi i Maria en bild av vad det är att helt bli förvandlade av den Helige Andes nåd och leva helt till Guds ära.

Eftersom denna kyrka skall tjäna som en Maria-helgedom för hela Storstockholm, får vi alla här ta vår tillflykt till hennes hjälp. Här får vi be om hennes moderliga beskydd för alla lidande och olyckliga, för alla fattiga och föraktade, för alla som har hamnat snett i tillvaron.

”Ni är inte längre gäster och främlingar utan äger samma medborgarskap som de heliga och har ert hem hos Gud” (Ef 2:19). För Gud finns det inte gäster och främlingar. Vi är alla välkomna, efterlängtade. I Kristus är vi hans älskade barn som har funnit vårt hem redan nu hos vår himmelske Fader.

Varje kyrka är en avbild och ett tecken på det som är vårt eviga hem i Guds eviga härlighet. Många av er som kommer att få ert andliga hem i denna kyrka har kommit som gäster och främlingar till detta land och denna heliga stad, för Södertälje har ju faktiskt blivit Sveriges nya Jerusalem. Ni har tagit med er er heliga tro med alla dess traditioner från Irak.

Ni har kommit hit till Sverige med en uppgift, att bygga upp Kristi kyrka i detta land och sprida trons, hoppets och kärlekens budskap. Ni är inte gäster och främlingar. Ni har fått ert hem här i Sverige, ert hem hos Gud. För Gud har inte övergett detta land, fast så många här tycks ha övergett honom. Ni får bli levande vittnen om den levande Guden mitt i detta land.

Liksom Abraham en gång fick lämna Ur i ert land, har ni fått lämna det gamla landet bakom er och i tro bygga upp ett nytt hem här i Sverige. Ni har kommit hit som Guds budbärare och sändebud. Som biskop känner jag en stor tacksamhet och glädje över er tro och hängivenhet. Det är min bön att er tro skall stärkas och få ännu mer näring i denna kyrka invigd till henne som är både Guds moder och vår moder.

”Genom Kristus hålls hela byggnaden ihop och växer upp till ett heligt tempel i Herren” (Ef 2:21). Det är Kristus som håller ihop Kyrkans gemenskap och gör oss till ett trots alla våra olikheter – eller snarare tack vara alla våra olika nådegåvor, våra olika språk och kulturer. Denna Kyrkans katolska karaktär blir speciellt tydlig här i Sverige, där vi katoliker verkligen kommer från världens alla hörn.

På det sättet kan vi vittna om att tron på Jesus Kristus överbryggar alla nationella och sociala skillnader. Det vittnesbördet är mycket viktigt i Sverige idag där segregering och utanförskap är en reell fara. Därför måste denna kyrka vara som en öppen famn och välkomna alla med ömhet liksom Guds moder som vill samla alla Guds barn under sin mantel och ge dem sitt beskydd.

”I dag har räddningen nått detta hus” (Luk 19:9). Dag efter dag kommer Jesus till oss för att rädda, befria, hela och helga oss. Genom alla tider har han samlat sitt folk till ett. Evigt varar hans nåd. Han överger oss aldrig. Han är med oss också i farans och förföljelsens stund. Många av er ha fått lida av svårigheter och förföljelser för er tros skull i hemlandet. Martyriet är aldrig långt borta. En av dessa martyrer, fader Raheed, har verkat här i Södertälje. Också i vår tid förföljs många kristna för sin tros skull.

I denna kyrka vill vi be om Jungfru Marias hjälp och beskydd för alla som får lida för sin tro och övertygelse. Också i Sverige fanns det en tid då vi katoliker fick lida svår förföljelse. Precis för 400 år sedan infördes dödsstraff för katoliker vid Örebro stadga. Också den som var borgmästare här i Södertälje, Zacharias Anthelius, led martyrdöden för sin katolska tros skull på Stortorget i Stockholm. Nu måste vi verkligen tacka Gud för att vi fritt och obehindrat får bekänna vår tro och dela med oss av den.

”Hälften av vad jag äger, Herre, skall jag ge åt de fattiga” (Luk 19:8), sade Sackaios när han förvandlats av Jesu nåd. Mötet med Jesus får alltid något att ändra sig inom oss och i vårt sätt att leva. Han som kom till världen i fattigdom och utsatthet vill möta oss i de fattiga och utsatta. Känner vi igen honom i dem eller inte? Det är den stora fråga han kommer att ställa till oss vid livets slut.

I denna kyrka skall människor lära sig att känna igen Jesus i dem och ära honom i dem. Här skall de få kraft till detta i eukaristin och de andra sakramenten. Här skall de ta ut himlens härlighet i förskott för att få kraft att förvandla jordens ansikte och förmedla det hopp som övervinner all synd och ondska.

Södertälje 8.12.2017

 

(Personpresentation. Exempel från Catholic voices:
ABOUT CHRISTOPHER WHITE
Chris holds an M.A. in Ethics and Society from Fordham University and a B.A. in Politics, Philosophy, and Economics from The King’s College. His writings have appeared in the Wall Street Journal, USA Today, Forbes, New York Daily News, International Business Times, The American Interest, National Review, First Things, Public Discourse, National Catholic Register, Our Sunday Visitor, Columbia, Catholic Pulse, and Human Life Review, among many other print and online publications.

He is the co-author of Renewal: How a New Generation of Faithful Priests and Bishops is Revitalizing the Catholic Church  (Encounter Books, 2013) and a 2013-2014 Robert Novak Fellowship Award Winner. He lives in New York City.)

 

Print Friendly, PDF & Email
%d bloggare gillar detta: