Grattis Sveriges Kristna Råd!

Sveriges kristna råd 25 år

 

Den 8 december firade Sveriges Kristna Råd, SKR, 25-årsjubileum med kulturminister Alice Bah Kuhnke, kyrkoledare och tre sorters tårtor. Jubileumsminglet ägde rum i Ekumeniska centret vid Alviks torg i Stockholm. Där finns inte bara rådets kansli utan också rikskanslier för Equmeniakyrkan, Pingst och EFS jämte kontor för flera andra kristna organisationer.

Eftermiddagen inleddes med rådets styrelsemöte, där Alice Bah Kuhnke deltog som minister för kultur, demokrati och trossamfund. Under mötet behandlade frågor om betydelsen av interreligiös dialog samt det förhållande som råder för organisationer som lever med en kristen värdegrund i en sekulär stat.

Därefter följde en kort samlingsstund runt tårtbordet, där ministern och Benjamin Atas, ärkebiskop i Syrisk-Otodoxa kyrkan och medlem i rådets presidium, tillsammans fick öppna första tårtan. Det blev en glatt uppsluppen mingelstund med livliga samtal i varje hörn av rummet. Cirka 125 styrelseledamöter, kyrkoledare, personal, tidigare medarbetare och andra engagerade vandrade runt med kaffemuggar i händerna.

Karin Wiborg, SKRs generalsekreterare som fick ta emot både gratulationer och blombuketter, berättade om hur rådet under de 25 åren blivit en viktig institution med sina fyra kyrkofamiljer och 27 medlemskyrkor. Alice Bah Kuhnke nämnde i sitt tal trossamfundens centrala roll i Sverige, speciellt kyrkornas stöd av regeringens migrationsuppgörelse.

Fader Fredrik Emanuelson gjorde en tillbakablick på de 25 åren och betonade hur viktiga för framtiden de tre ben är, som bär den mjölkpall som rådet står på: bönen, samtalen och de gemensamma engagemangen. Karin Wiborn försäkrade ministern att kristenheten ber för regeringen. Alla de tretalarna, som avslutade 25-årsfirandet, stod och balanserade på en liten vinglig köksstol för att höras — ödmjukt, avspänt, folkligt. “Som Sackeus”, sa fader Fredrik.

Grattis Sveriges Kristna Råd!
 

Kerstin Elworth

 

Print Friendly, PDF & Email
%d bloggare gillar detta: