Caritas hjälper offer för trafficking

Caritas hjälper kvinnor och barn som utsatts för människohandel.

Trafficking är ett ökande problem i Europa.

 

Varje år uppskattas omkring 900 000 människor bli utsatta för trafficking i Europa. En del av dessa kommer till Sverige. En av de organisationer som försöker hjälpa är Caritas.

Katolskt magasin har träffat George Joseph, ansvarig för Migration, asyl och människohandelsfrågor i Caritas Sverige och Stockholms katolska stift. Han berättar att Caritas under 2016 och 2017 räddat 48 kvinnor och 64 barn. En del har rehabiliterats och återvänt till sina hemländer.

I nuläget hjälper och stöttar man 23 kvinnor och 37 barn, som kommer från olika delar av Afrika och Östeuropa. Kvinnorna är alla offer för olika former av trafficking. De har blivit kidnappade, sålda som sexslavar eller slavarbetare, och de har utsatts för sexuellt våld. Barnen är inte sällan resultat av våldtäkt.

Till Sverige har de kommit på olika sätt, och via andra länder. Många av kvinnorna kommer från Nigeria och Eritrea. Under resans gång har de kidnappats och sålts till Libyen och Egypten som sexslavar. Men utnyttjandet av dem har fortsatt även i Sverige. George Joseph berättar att vissa av kvinnorna utnyttjats som billig arbetskraft, och tvingats arbeta 18 timmar om dagen, och även utnyttjats sexuellt.

Hur får ni kontakt med de här kvinnorna?
– Vissa av dem har själva kontaktat oss. Andra har fått hjälp av någon kurator på ett sjukhus att kontakta Caritas. Ibland händer det att en vanlig privatperson hör av sig och berättar om någon som behöver hjälp. De kvinnor och barn vi arbetar med just nu har varit här mellan tre och fyra år, och befinner sig olika skeden av sin asylprocess. Vissa har fått avslag medan andra kommer att få stanna, berättar George Joseph.

I nuläget får Caritas placera kvinnorna och barnen där de kan hitta lämpliga platser. Det kan innebära kloster eller andra typer av boende, som Caritas hyr i andra hand. Men det är nödlösningar, menar George Joseph, som anser att Katolska kyrkan skulle kunna göra mer.
– Vårt önskemål är ett eget skyddat boende, som drivs av Katolska kyrkan i Sverige. Det skulle underlätta enormt, säger George Joseph.

Dessutom skulle det vara ett konkret exempel på Katolska kyrkans syn på både den födda och ofödda människans okränkbara värdighet, menar han:
– Alla kvinnor som kommer hit har varit, eller är gravida, och jag har ännu inte mött någon som inte vill föda sitt barn. Men omständigheterna har gjort dem mottagliga för att gå med på abort. Om vi kan visa att vi tar ansvar hela vägen, och ger de här kvinnorna trygghet och andra möjligheter att föda sina barn, ökar det också vår trovärdighet, säger han.

Caritas Sverige har ett nära samarbete med polisen, migrationsverket och andra myndigheter, men också med Caritas Europa och Caritas Internationalis, ordensfolk och andra kristna organisationer. 2001 startade Caritas Europa nätverket COATNET, som syftar till att med hjälp av internet förbättrar informationsutbytet mellan de organisationer som arbetar förebyggande mot människohandel och stödjer offren.
– Nätverket gör det lättare för oss att ta reda på mer om situationen i kvinnornas hemland, och underlättar därför rehabilitering i hemlandet.

 

Bitte Assarmo