Paradigmskifte skapar debatt

John L Allen Jr
John L. Allen Jr, redaktör » Crux

 
De ibland hetsiga debatterna kring påve Franciskus Amoris Laetitia beror inte främst på ”vissa aspekter av dess innehåll” utan snarare på det ”paradigmskifte” som dokumentet representerar. Det sa kardinal Pietro Parolin i en intervju med Vatican News nyligen. Han sa vidare att paradigmskiftet bärs fram av påve Franciskus med visdom, försiktighet och stort tålamod.

På engelska blev termen ”paradigmskifte” populär i början av 1960-talet då den anfördes av fysikern och filosofen Thomas Kuhn för att referera till en grundläggande förändring av begrepp och praxis som ligger bakom ett visst vetenskapsområde.

Parolin förklarade inte vilken typ av paradigmskifte han avsåg, men de flesta kontroverserna kring Amoris Laetitia har berört möjligheten till en försiktig öppning för att tillåta att skilda och omgifta katoliker skulle kunna få ta emot kommunion under vissa omständigheter. Vissa analytiker har föreslagit att skiftet är en del av en bredare ”pastoral konvertering”, som betonar ett pastoralt tillvägagångssätt för konkreta situationer före ett mer doktrinärt.
– Varje förändring medför alltid svårigheter, men dessa svårigheter måste hanteras och ställas inför engagemang, sa Parolin.

Parolin fick också ta emot frågor om påvens pågående reformprojekt av kurian, det vill säga Vatikanstatens administrativa byråkrati. Under de senaste månaderna har vissa observatörer talat om en tillbakagång i det reformarbetet, men Parolin förklarade att det Franciskus verkligen är ute efter är en omvandling snarare än strukturella förändringar och att man redan idag uppnått anmärkningsvärda steg framåt.
– Det handlar inte så mycket om strukturreformer, med utgivande av nya lagar, nya normer, personalutnämningar och så vidare. Det handlar om den djupa andan som måste levandegöra varje reform av kurian. Det är den grundläggande dimensionen av det kristna livet, vilket är en konversion, sa han.

Tanken är, sa kardinal Parolin, att kurian ska bli till ännu större hjälp för påven att lyfta fram evangeliet, genom att själv vittna om evangeliet och evangelisera dagens värld. Han förklarade också att 2018 kommer att vara ett år då kyrkan fokuserar särskilt på ungdomar. Och även här finns ett nytt paradigm:
– Det mest innovativa är sökandet efter ett nytt förhållande mellan kyrkan och ungdomar, ett tillvägagångssätt som formats av ett ansvarsparadigm och är fritt från alla former av paternalism. Kyrkan vill ha en dialog med den verklighet som unga står inför idag, kyrkan vill förstå de unga och hjälpa dem.

Han drog paralleller till det berömda citatet från John F Kennedys tal 1961, då presidenten sa ”Fråga inte vad ditt land kan göra för dig utan vad du kan göra för ditt land”. Fokuseringen på ungdomar under 2018 drivs av samma inställning, då kyrkan och påven frågar de unga vad de kan göra för kyrkan, och hur de kan sprida evangeliet i sin vardag.

Året kommer att avslutas med en biskopssynod om de unga, som kommer att äga rum i oktober. För att få så många ungdomar som möjligt att medverka i det förberedande arbetet har Vatikanen nu utarbetat en ambitiös kampanj i sociala medier, organiserad under hashtaggen #Synod2018. Synod-uppbyggnaden kommer också att innehålla en samling av 300 ungdomar i Rom, vald av biskopskonferenser runt om i världen, 19-24 mars.

(Översättning och sammanfattning: Liza Healey)

 

(Personpresentation. Exempel från Catholic voices:
ABOUT CHRISTOPHER WHITE
Chris holds an M.A. in Ethics and Society from Fordham University and a B.A. in Politics, Philosophy, and Economics from The King’s College. His writings have appeared in the Wall Street Journal, USA Today, Forbes, New York Daily News, International Business Times, The American Interest, National Review, First Things, Public Discourse, National Catholic Register, Our Sunday Visitor, Columbia, Catholic Pulse, and Human Life Review, among many other print and online publications.

He is the co-author of Renewal: How a New Generation of Faithful Priests and Bishops is Revitalizing the Catholic Church  (Encounter Books, 2013) and a 2013-2014 Robert Novak Fellowship Award Winner. He lives in New York City.)