Högre aborttal än väntat i Indien

15,6 miljoner barn aborterades i Indien 2015.

Antalet aborter är högre i Indien än man tidigare trott.

 

15,6 miljoner barn aborterades i Indien 2015. Det är ett tjugo gånger högre antal än tidigare uppskattningar: Samtidigt höjs krav på att utöka abortgränsen bortom 20 veckor.

Den nya studien publicerades i facktidskriften The Lancet av Guttmacher Institute, som arbetar för rätten till abort. Den gör gällande att de flesta aborter i Indien görs utanför godkända kliniker och utan recept på de läkemedel som används, trots att Indien har en av de mest liberala abortlagarna i Asien.

I en kommentar till studien betonar världshälsoorganisationen WHO:s forskningsinstitut för mänsklig reproduktion att inte alla olagliga aborter nödvändigtvis anses vara osäkra av WHO.

Indien fick sin abortlagstiftning 1971 och tillåter fri abort fram till graviditetsvecka tolv. Mellan vecka tolv och vecka tjugo krävs två läkares godkännande, och därefter är abort enbart tillåten för att rädda mammans liv. Men abortförespråkare motsätter sig kravet på läkares godkännande efter vecka 12.

Antalet 15,6 miljoner aborter är en hög siffra även med hänsyn till Indiens stora befolkning. Aborttalet i Indien är 47 aborter per 1 000 kvinnor i åldern 15–49 år, att jämföra med Sverige – som är högst i Västeuropa – som 2016 hade ett aborttal på 21.

Studien rekommenderar en utökning av godkända abortkliniker genom att utbilda sjuksköterskor och barnmorskor till att kunna utföra medicinska aborter. I en kommentar i The Lancet till artikeln förespråkar Kristina Gemzell Danielsson, professor i obstetrik och gynekologi på Karolinska Institutet, en rad strategier för att få bukt med de höga aborttalen. Hon föreslår bland annat en ökad tillgång till preventivmedel. Hon vill också göra medicinska aborter mer tillgängliga genom att förbättra distributionen av läkemedlen och utbilda fler i att tillhandahålla dem.

 

Källa: Respekt