23 missionärer mördades under 2017

Mellan åren 2000 och 2016 har 424 pastoralarbetare mördats runt om i världen.

23 missionärer mördades under 2017

 

Varje år gör nyhetsbyrån Fides en statistik över hur många av kyrkans missionärer som har dödats under det gånga årets lopp. År 2017 dödades 23 missionärer: 13 präster, en ordensbroder, en ordenssyster samt åtta lekmän. Fides förtydligar att förteckningen inte bara handlar om missionärer i strikt bemärkelse, utan att man också registrerar även de pastoralarbetare som inte uttryckligen dött som martyrer.

De flesta av de dödade har mördats under rånförsök eller stöld, i situationer präglade av ekonomisk och kulturell fattigdom, och moralisk misär. Till listan bör man också lägga till alla de många som aldrig blir en nyhet eller som man hör talas om men som i varje hörn av planeten lider och betalar med sina liv för sin tro på Jesus Kristus.

Mellan åren 2000 och 2016 har 424 pastoralarbetare, varav fem biskopar, mördats runt om i världen.

 

Källa: Vatikanradion