Kongress om palliativ vård

Kongressen om palliativ vård äger rum i Rom 28 februari till 1 mars.

Den Påvliga livsakademin arrangerar en internationell kongress om palliativ vård

 

28 februari till 1 mars 2018 arrangerar den Påvliga livsakademin en internationell kongress i Rom om palliativ vård med titeln: Palliativ vård: överallt och av alla. Palliativ vård i varje region. Palliativ vård i varje religion och tro.

Under konferensen kommer man att officiellt presentera Projektet PAL-Life, som har utformas och utförs av den Påvliga livsakademien i syftet att sprida palliativ vård över världen. På schemat står flera viktiga teman, bland andra assistans inom vård och socialt arbete, den palliativa vårdens bidrag till läkarvården och spridning av palliativ vård.

Kongressens och projektets främsta mål är att främja en dialog och ett samarbete mellan olika aktörer som är inblandade i arbetet med palliativ vård och genom denna skydda den döendes värdighet och ta ansvar för dennes sårbarhet.

Ett detaljerat program finns här:

http://www.academyforlife.va/content/dam/pav/documenti%20pdf/Programma_PalliativeCare28febbraio_1marzo.pdf

 

Källa: Vatikanen