Det ljusnar på reträttgården Berget

Efter konversionen till Katolska kyrkan var debatten hätsk och skrämde bort många besökare från Berget.

Retreatgården Berget har nu fått nya besökare. Foto: Birgit Ahlberg-Hyse

 

”Akut ekonomiskt läge! Berget är i akut behov av resurser i form av pengar på kontot.” Så skrev stiftelsen Berget på sin hemsida tidigare i veckan.

Anledningen till den ekonomiska krisen är en vattenskada, som behöver åtgärdas till en hög kostnad, och därför har man nu bett om ekonomisk hjälp i form av gåvor och lån. Man har inte resurser att lägga undan kapital för så stora oförutsedda utgifter.

En av orsakerna till den ekonomiska krisen har berott på att reträttgården tappat besökare sedan flera i kommuniteten – bland andra Bergets föreståndare Peder Bergqvist själv – konverterade till den katolska tron för ett par år sedan.
– En del blev skrämda av det aggressiva tonläget i debatten efter det att det blev känt att ett antal av oss skulle bli katoliker. Svenskar är konflikträdda, säger Peder Bergqvist till Katolskt magasin.

Samtidigt har man nu fått många nya gäster, och dessutom en större variation av personer som kommer från olika kyrkor och sammanhang. Antalet besökare har alltså återhämtat sig, och under vissa helger framöver har man dessutom fullbokat.

Trots den ekonomiska krisen ser Peder Bergqvist därför ljust på framtiden.
– Eftersom responsen på vårt upprop varit så enormt generöst så är läget idag inte lika akut. Mängder av privatpersoner har hört av sig, och gett gåvor på allt från några hundralappar till flera tusen kronor.

Han berättar att kommuniteten på Berget känner en oerhört stor tacksamhet mot alla vänner och välgörare:
-Gud är trofast och detta är ett fantastiskt bönesvar.

Läs mer om retreatgården Berget och om konversionen till Katolska kyrkan:

Berits väg till Katolska kyrkan

 

Bitte Assarmo