Påven stödjer katolska stiftets hjälparbete i Sydsudan

Större delen av Sydsudan är kristet, med en stor katolsk befolkning som lider under fruktansvärda förhållandena

Påve Franciskus stödjer Stockholms katolska stifts arbete i Sydsudan.

 

Det kom som en fin överraskning att påve Franciskus hjälper oss med vårt arbete för de nödställda i Sydsudan. Det säger Combonisyster Laura Gemignani.
– Pengarna kommer vi använda till att förbättra vårt sjukhus operationssal, som är helt utsliten efter många års arbete.

Sjukhuset St. Therese i orten Nzara i södra Sydsudan, gränsen till Kongo-Kinshasa, är en av de fyra katolska institutioner i det krigsdrabbade landet som får dela påvens gåva på ca fem miljoner kronor.
-Större delen av Sydsudan är kristet, med en stor katolsk befolkning som lider under fruktansvärda förhållandena, säger syster Laura. Under de senaste två åren har jag sett mer hemska saker än jag såg under mina 25 år i Etiopien.

De senaste årens inbördeskrig och torka har lett till att över en miljon människor lider hungersnöd. Sedan kriget började 2013 har närmare 1,5 miljoner personer tvingats fly inom Sydsudan och ännu fler fly till grannländer bl a Uganda. Delningen 2011 av det geografiskt stora landet Sudan i två länder – det islamdominerade Sudan i norr och den kristna Sydsudan i söder – ledde inte till fred och försoning bland dessa två länder.

Konflikten har fortsatt, mest pga av tvisten om den oljerika regionen Abyei, belägen mellan dessa två länder. Religiösa och etniska motsättningar spelar också en viktigt roll i nord-syd konflikten. Däremot är ursprunget till konflikten i Sydsudan mest baserad på intern maktkamp mellan två politiska ledare, den sittande presidenten Salva Kiir som tillhör den största etniska gruppen Dinka och hans tidigare vice-president Riek Machar som tillhör landets nästa största etniska grupp Nuer. Maktkampen har pågått sedan landet blev självständigt 2011.

Medan dessa två ledares arméer slåss om makten, samtidigt som landet är i konflikt med grannen i norr, gör snabba klimatförändringar sitt. Under 2016-2017 var torkan svår och med människor på flykt blir det svårt att odla marken. Utländska hjälpsändningar var begränsad. Resultatet har blivit små skördar, ont om mat, vatten och mediciner, med hungriga magar och mycket sjukdomar som följd.

Stockholms katolska stift har stöttat syster Lauras verksamhet på St. Therese Hospital de senaste tre åren. Stiftet fick en privat donation på ca 600 000 kr för att stödja sjukhusets verksamhet. Pengarna har använts till att inskaffa nödvändig utrustning som t ex blodseparator, incinator, mediciner, skyddsutrustning, betala delar av personallöner samt stöd till att förbättra sjukhusets ekonomiska administration.

Särskilt stöd gavs 2017 till matbistånd. Stiftet inskaffade, i samarbete med italienska och tyska hjälporganisationer, basförnödenheter i grannlandet Uganda och de transporterades till Nzara. Sjukhusets personal delade ut dessa förnödenheter till utsvultna och sjuka som kom för behandling och till 1100 hungrande hushåll i området. Man distribuerade också matpaket till 750 hushåll i det nära belägna flyktingslägret Riimenze.

Inbördeskriget pågår men intensiteten har minskat något. Dock är läget fortfarande allvarligt. En god sak är att torkan har minskat och fler småjordbrukare åter har börjat odla den magra jorden. Men det kommer att ta tid innan människorna kan börja äta sig mätta och på riktigt tro på fred.
– Därför blir det så viktigt med påvens stöd till sjukhuset i Nzara och till andra katolska institutioner i Sydsudan, säger syster Laura. Det inger hopp till sydsudaneser och till oss all som verkar här. Vi hoppas förstås på att också Stockholms stift och era givare fortsätter att stödja vår verksamhet även i fortsättningen.

Om det politiska klimatet tillåter hoppas påve Franciskus besöka Sydsudan under senare delen av 2018.

 

Charles Câmara
Stockholms katolska stift