Fick dödshjälp – utan att bli tillfrågad

Kvinnan fick dödshjälp på de anhörigas begäran

En belgisk kvinna fick dödshjälp utan att tillfrågas

 

I Belgien har en kvinna fått dödshjälp utan att själv blivit tillfrågad. Kvinnan, som hade Parkinsons sjukdom och var dement, fick dödshjälp på familjens begäran. Fallet har nu fått en ledamot i Belgiens kommission för kontroll av dödshjälp att avgå.

Trots den uppenbara kränkningen av lagen valde kommissionen att inte föra fallet till domstol, eftersom det nödvändiga två tredjedelars majoritetsbeslutet inte uppnåddes:
– Det verkar som att de sex (av 16) ledamöter, som inte ville ta fallet till domstol, inte ville agera i enlighet med lagen, utan hade ett politiskt önskemål om att försvara dödshjälp under alla omständigheter, även i fall av svår demens. De befarade att ett lagligt ingripande skulle göra införandet av dödshjälp långsammare i Vallonien, menar den tidigare ledamoten.

Willems Lemmens, professor i filosofi vid universitetet i Antwerpen och medlem i den belgiska bioetikkommittén, menar att fallet bekräftar den ”ohälsosamma status” dödshjälp har fått i samhället.
-Varken patientens läkare eller anhöriga såg sitt beteende som förkastligt och kommissionen gav dem rätt trots att de hade brutit mot lagen, säger han.

Han menar att fallet är toppen på ett isberg, eftersom ett antal dödshjälpsfall inte rapporterats till kontrollkommissionen. En ”liten minoritet av fanatiska läkare” inom kommissionen ”håller vården som gisslan”, säger han.

Allt fler läkare vittnar nu om det moraliska tryck de upplever. Eftersom dödshjälp i allt högre grad uppfattas som en rättighet till den enskildes och anhöriges död, ifrågasätts läkarnas frihet att välja behandling samt deras samvetsfrihet. Enligt Willems Lemmens borde samhället lyssna på läkarnas tvivel och frågor.

Sedan kommissionen startade sin verksamhet för 15 år sedan, har de inte hänvisat ett enda fall till åklagare eller fördömt en enda läkare. Det har fått den katolske hjälpbiskopen Jean Kockerols i ärkestiftet Mechelen-Bryssel att uttrycka oro,särskilt efter att det blivit känt att en 38-årig autistisk kvinna fått dödshjälp efter en olycklig kärleksaffär. Dödshjälpen skedde utan nödvändig dokumentation.
–De tillämpar inte lagen, utan bryter mot den, säger han.

Kyrkan har länge varit medveten om att kommissionen inte fungerar som den borde, säger Jean Kockerol:
– Biskoparna skulle stödja en utredning eller andra åtgärder för att säkerställa att kommissionen arbetar som den skall. Även om chansen för en lagändring är liten, kan kyrkan arbeta på moralisk och pastoral nivå med vårdpersonal och stödja kritiska röster. Vi har diskuterat hårdare tillämpning av kyrkans regler för dödshjälpsförespråkare. Men vi måste också vara försiktiga, med tanke på nyanserna i varje individuell situation.

I början av december 2017 lades en proposition av två parlamentsledamöter om att utvärdera dödshjälpslagen. De ifrågasätter ”effektiviteten och noggrannheten i kommissionens kontroll”. Parlamentsledamöterna uppmanar regeringen att inrätta en tvärvetenskaplig forskargrupp ”vars uppgift blir att utvärdera dödshjälpslagstiftningen, utförandet och palliativ sedering”.

 

Källa: Respekt

 

Läs mer: Upprörande fall av dödshjälp