I helgonens värld

 

Författare: Anna Dunér & Andréa Räder
Titel: I helgonens värld
Förlag: KPN
2018

 

Vad är mest spännande att läsa, romaner, deckare eller berättelser om helgon? Om ett av de nitton helgon som det berättas om i boken ”I helgonens värld”, Ignatius av Loyola, sägs att han ”bett sina föräldrar och syskon om spännande böcker”. Han fick helgonberättelser. När han sedan reflekterade över skillnaden över hur han kände sig efter att ha läst riddarromaner och helgonberättelser upptäckte han att han mådde bäst när han läst om helgon.

Det kan bli en erfarenhet som kan göras också av en läsare av den bok om helgon som Anna Dunér författat och Andréa Räder rikt illustrerat. Katolska Pedagogiska Nämnden har gett ut boken.

Det är en spännande värld som öppnar sig i boken och efter en genomläsning är det lätt att instämma i vad som sägs i förordet, att berättelser om helgons liv har något att lära oss också idag.

Tidsmässigt spänner berättelserna från 200-talet till modern tid. På några textsidor beskrivs varje helgon på ett målande och levande sätt. De även väl målade och livfulla illustrationerna bidrar till att göra presentationerna av helgonen attraktiva och tillgängliga.

Naturligtvis är det inte möjligt att göra en heltäckande beskrivning av 19 helgon på cirka 110 sidor, men de detaljer som berättas om helgonen är valda med omsorg och på ett språkligt skickligt sätt, med behagligt flyt i berättarstilen, blandas mycket fakta in.

Boken är lämplig för barn och även för vuxna. En vuxen person kan få mycket behållning av att läsa ”I helgonens värld”. Även någon som redan är väl insatt i ämnet kan få ännu mer kunskap och en dimension kan öppnas ännu mer genom läsning av boken. Barn kan antingen läsa boken på egen hand eller tillsammans med en vuxen. Texten lämpar sig väl för högläsning och också för gemensamma reflektioner över episoder i helgons liv.

Eftersom det är personer från skilda tidsepoker och länder som beskrivs och det handlar om olika människoöden är boken mycket variationsrik. Barnperspektiv blandas med vuxenperspektiv och läsare från olika miljöer och åldrar kan finna något som uppmuntrar henne eller honom.

Det här är en bok full av värme och humor, men också av allvar och uppmaning till eftertanke. Den är exempel på att det är möjligt att på ett språkligt, bildligt och innehållsmässigt lättsmält sätt presentera material som manar till allvarlig reflektion. Boken rekommenderas varmt!

 

Björn Göransson