Brev inget bevis för att påven känt till övergrepp

 

2015 fick påve Franciskus ett brev från ett offer för övergrepp. I brevet beskrevs i detalj hur en präst förgripit sig på offret och hur andra chilenska präster ignorerat det. Det motsäger påvens påstående att inga offer trätt fram för att fördöma mörkandet av övergreppen i Chile, säger brevets författare såväl som medlemmar av påvens egen pedofilkommission. Det finns dock inga bevis för att påven känt till innehållet i brevet.

Det faktum att påven fick ett åtta sidor långt brev utmanar hans påstående om att han har nolltolerans för sexuella övergrepp och mörkläggning och ifrågasätter hans uttalade empati med offren för övergrepp, något som nu orsakat den mest allvarliga krisen under hans fem år som påve.

Skandalen briserade under påvens resa till Sydamerika, som stördes av protester mot hans försvar av biskop Juan Barros, som anklagas av pedofiloffer för att ha mörklagt övergrepp begångna av fader Fernando Karadima. Under resan avfärdade Franciskus anklagelserna mot Barros som ”förtal”, synbart ovetande om att offren kunde vittna om Barros agerande.

På planet hem fick påven frågan av en reporter från nyhetsbyrån AP och svarade då att han inte hade sett något offer eftersom ingen trätt fram. Men medlemmar av påvens kommission för skydd av minderåriga säger att de i april 2015 sänt en delegation till Rom specifikt för att leverera ett brev direkt till påven om Bishop Barros.

Brevet från Juan Carlos Cruz berättar i detalj om hur han lidit av Karadimas övergrepp som både Barros och andra bevittnat och ignorerat. Delegationen fick senare veta av kardinal Sean O’Malley, en av påvens närmaste rådgivare i frågor om övergrepp, att han överlämnat brevet personligen till Franciskus. Även Juan Carlos Cruz själv uppgav i en intervju att han fått samma besked.

Påven får tusentals brev varje dag. Även om brevet från Juan Carlos Cruz överlämnats personligen av kardinal O’Malley finns det alltså ingen garanti för att påven har hunnit läsa det eller ta del av innehållet. Brevet är därför inget bevis för att påven känt till övergreppet.

 

Källa: America Magazine