Nej till surrogatmoderskap i Sverige

Surrogatmoderskap kommer inte att tillåtas i Sverige

Regeringen säger nej till surrogatmoderskap

 

Regeringen säger nej till surrogatmoderskap i den svenska hälso- och sjukvården. Surrogatmoderskap – att en kvinna bär och föder barn åt någon annan – kommer inte att tillåtas, säger Heléne Fritzon, biträdande justitieminister, i en intervju i Sveriges Radio.

2013 tillsattes en särskild utredare för att se över de befintliga möjigheterna för att underlätta för ofrivilligt barnlösa. I uppdraget ingick bland annat att ta ställning till altruistiskt surrogatmoderskap, moderskap utan betalning.

I slutbetänkandet ”Olika vägar till föräldraskap”, som överlämnades till regeringen i februari 2016, rekommenderade utredaren Eva Wendel Rosberg att surrogatmoderskap inte bör tillåtas i Sverige pga. risken att kvinnor utsätts för påtryckningar.

Efter att betänkandet varit ute på remiss och därefter beretts inom Justitiedepartementet, har regeringen nu beslutat att gå på utredarens linje.

Stockholms katolska stift gav, genom Respekt, in ett yttrande till justitiedepartementet i maj 2016 om utredningens slutbetänkande. I yttrandet påpekas att Katolska kyrkan helt delar utredningens slutsats om att surrogatmoderskap inte bör tillåtas.

 

Källa: Respekt