Ingen samvetsfrihet för läkare i Ontario

 

I Kanadas provins Ontario måste läkare, som har samvetsbetänkligheter mot läkarassisterat självmord, numera hänvisa patienten till en annan läkare, enligt ett nytt domslut. Domslutet är ett svar på en överklagan från fem läkare och tre läkarföreningar, som alla har samvetsbetänkligheter mot läkarassisterat självmord.

Läkarna vänder sig mot riktlinjer från läkarföreningen The College of Physicians and Surgeons of Ontario, som innebär att läkare, som inte vill medverka till läkarassisterat självmord på grund av sitt samvete eller sin tro, måste ge en gällande remiss till en kollega.

Domstolen bekräftar att riktlinjerna begränsar läkarnas religiösa frihet men menar att fördelarna för allmänheten uppväger priset för läkarna. De kan välja ett annat specialistområde, där moraliska dilemman av denna typ inte kommer att uppstå. Domstolen förkastar alternativ till samvetsfrihet och anser dem vara otillräckliga för att säkerställa patienters tillgång till vård, trots att andra provinser har hittat sätt att både respektera vårdpersonalens samvetsfrihet och patienters tillgång till läkarassisterat självmord.

Larry Worthen, ordförande för den kristna läkarföreningen Christian Medical and Dental Society of Canada befarar nu att läkare som är mot dödshjälp riskerar disciplinåtgärder. Enligt Larry Worthen har redan några palliativläkare övergett den palliativa vården sedan dödshjälp blev lagligt 2016.

I Kanadas huvudstad Ottawa, som ligger i provinsen Ontario, drivs stadens största palliativvårdssjukhus – Bruyère – av en katolsk organisation, som inte tillåter dödshjälp. Samma regler gäller också för regionsjukhuset i Pembroke, en mindre stad i Ontario.

Att få detaljerad information om tillgång till läkarassisterat självmord i Ontario är svårt, eftersom sjukhus, vårdhem och hospice inte behöver avslöja om de tillhandahåller det och är undantagna från informationstvång om dödshjälp.

 

Källa: Respekt