Bristande samvetsfrihet får brittiska barnmorskor att överge yrket

 

I en dom i högsta domstolen för Storbritannien 2014 förlorade två chefsbarnmorskor möjligheten att slippa övervaka aborter. Den bristande samvetsfriheten får nu en av dem att överge sitt yrke.

Barnmorskorna Mary Doogan och Connie Wood hade på grund av sina samvetsbetänkligheter ingen aktiv roll i abortverksamheten på sin klinik, men fallet i domstolen gällde huruvida de även skulle kunna frånsäga sig rollen som arbetsledare för abortverksamheten. Domstolen kom fram till att samvetsfrihet endast gäller rätten att avstå från själva utförandet, men inte rätten att slippa leda andras arbete.

Mary Doogan, som arbetade i 30 år med att förlösa barn, utgick ifrån att samvetsfrihet, som finns i den brittiska abortlagen från 1967, även gällde henne när hon övervakade vårdpersonal vid aborter. Med allt fler personalnedskärningar ökade hennes arbetsbörda och det krävdes allt oftare att hon var med och ansvarade för den praktiska abortverksamheten.

Till sist blev Mary Doogan tvungen att lämna yrket i förtid och gå i pension, och hon säger till The Daily Mail:
– Jag tycker inte att någon barnmorska bör sättas i den positionen. Det går mot varför jag blev barnmorska. Min roll var att hjälpa liv till världen. Mina patienter var kvinnan och barnet. Jag har alltid haft en yrkesmässig plikt mot båda.

Det hon aldrig riktigt kunde med var hur olika man använde orden, beroende på vem man talade med, säger hon:
– Man sade aldrig ”barn” till en kvinna som hade valt abort, utan använde i stället ordet ”graviditet”. Men med nästa patient, om hon skulle in på en mödravårdskontroll, kunde allt handla om ”barnet”. Det gjorde några av oss barnmorskor tokiga, även dem som inte hade några invändningar mot aborter.

Nu berättar Mary Doogan om det hon varit med om, eftersom samvetsfrihet har börjat ifrågasättas allt oftare:
– Det handlar inte bara om barnmorskor. Frågan om samvetsfrihet inom den offentliga vården kommer att bli ännu viktigare med tanke på vården i livets slutskede. Vi måste ta itu med det nu, säger Mary Doogan.

 

Källa: Respekt