Kraftig ökning av abort i Storbritannien på grund av gomspalt

 

Allt fler aborter utförs på grund av gomspalt. Över hälften av det totala antalet aborter som gjorts pga. läpp- eller gomspalt sedan 2002 gjordes mellan 2013 och 2016, visar ny statistik från Storbritannien.

I Storbritannien är det lagligt att göra abort ända fram till beräknad förlossningsdag om barnet visar sig ha en avvikelse. Läpp och/eller gomspalt – en åkomma som kan opereras så det i många fall nästan inte syns – är en av de avvikelser, som ger tillåtelse till sen eller mycket sen abort.

Totalt gjordes 39 aborter av denna anledning mellan 2013 och 2016. Nästan samma antal – 38 aborter – gjordes mellan 2002 och 2012.

Det är under graviditetens andra och tredje månad som barnets ansikte utvecklas. Hos barn med läpp-, käk- och gomspalt, LKG, växer inte delarna ihop helt och hållet utan det bildas istället större eller mindre klyftor, så kallade spalter.

Barnet kan antingen ha enbart en spalt i läppen, enbart i gommen eller också en kombination av läpp-, käk- och gomspalt. Hos en del barn är det bara som ett litet hack i läppen, och hos andra går spalten hela vägen från läppen upp till näsan. Läppspalten kan vara både enkel- och dubbelsidig.

I Sverige föds ungefär 200 barn med LKG varje år. I ungefär en femtedel av fallen spelar ärftligheten roll.

Barn födda med läppspalt eller läppkäkspalt kan nästan alltid ammas. Även barn som är födda med någon typ av gomspalt har som alla andra barn sug- och sväljreflexer, men kan på grund av gomspalten inte suga på vanligt sätt. Ett barn med spalt kan behöva extra hjälp för att komma igång att äta, och det finns flaskor som är särskilt anpassade för barn med LKG.

Hur man håller barnet, kan också spela roll för hur matningen fungerar. Man kan få stöd och hjälp kring matningen på BB och i de fortsatta vårdkontakterna, som sköts av ett team med flera läkare och specialister.

Redan på BB tas de första kontakterna med plastikkirurg, logoped eller tandläkare som i sin tur kan informera om vilken behandling barnet kommer att behöva. LKG opereras i omgångar under barnets första levnadsår. Exakt vilka, när och hur många operationer som görs, beror på omfattningen på avvikelsen. Några barn fortsätter att behandlas upp i vuxen ålder, medan många inte gör fler operationer än de första.

 

Källa: Respekt, Operation Smile