Övergreppsoffret Cruz mötte utredare från Vatikanen

 

Juan Carlos Cruz, en av nyckelpersonerna i den chilenska övergreppsskandalen, säger nu att han äntligen fått berätta sin historia. Det skedde under ett möte med ärkebiskop Charles Scicluna från Malta, en av Vatikanens utredare. Mötet ägde rum i en kyrka på Manhattan, New York, och tog tre timmar.

Ärkebiskop Scicluna utreder anklagelserna mot biskop Juan Barros, som sägs ha mörkat övergrepp begångna av Chiles mest ökände pedofilpräst, Fernando Karadima. Både Juan Carlos Cruz och två andra har vittnat om mörkandet, men Barros nekar.

Tidigare i år, under påvens besök i Sydamerika, avslöjade Cruz att han fått ett brev levererat personligen till påve Franciskus redan 2015 men att denne trots detta vidhållit att anklagelserna mot Barros är förtal.

2014 inrättade påven ett expertråd vars uppgift är att förebygga sexuella övergrepp. Rådet består av 16 medlemmar, åtta män och åtta kvinnor, varav flera själva varit utsatta för övergrepp inom kyrkan. Sju av dessa får förnyat förtroende medan nio nya medlemmar utnämnts.

 

Källa: Catholic Herald

Mer att läsa: Brev inget bevis för att påven känt till övergrepp