Påven uppmanar till bön för fasta och fred

 

Påve Franciskus uppmanar alla att under fredagen den 23 februari be och fasta för fred i krigsdrabbade länder och då särskilt Sydsudan och Kongo-Kinshasa.

Det var under Angelus den 4 februari som påven manade till bön för de våldsdrabbade och han bjöd även in icke-katoliker och icke-troende att ansluta sig till initiativet.

Påve Franciskus försäkrade också sin närhet till Madagaskars befolkning, som nyligen drabbats av en kraftig cyklon. Cyklonen har orsakat dödsoffer och fördrivit människor från deras hem och orsakat stora materiella skador och påven bad att de ska få tröst och stöd av Herren.

Läs mer om påvens uppmaning på Vatican News.