40 dagars fasta i kampen mot lögnerna

Charlotta Smeds
Charlotta Smeds, redaktionschef Vatikanradion

 
Se upp för falska profeter! skriver påven Franciskus i sitt budskap när han leder kyrkan under fastans 40 dagar mot påsk. Han utgår från Jesu allvarsamma ord på Oljeberget om svåra tider och stora prövningar, om hur folk ska hata och förråda varandra, om hur falska profeter ska träda fram och bedra många, och om hur allt eftersom laglösheten tilltar kommer kärleken slockna hos de flesta.

Påven beskriver de falska profeterna och kallar dem ömsom ormtjusare, ömsom skojare eller bedragare. Han säger att de utnyttjar människornas känslor för att göra dem till slavar, med njutning och nöjen, bländade av illusioner och självgodhet, men offer för den djupaste ensamhet. Han beskriver skojare som lockar med enkla snabba lösningar på lidandet och erbjuder droger, flyktiga förhållanden och snabba pengar.

Påven talar även om den virtuella verklighetens bedrägeri, där relationerna verkar lättare, för att sen visa sig vara dramatiskt meningslösa. Man lockas med fåfänga för att sedan förlöjligas:
– Dessa bedragare erbjuder värdelösa saker, och berövar en på det mest värdefulla, vår värdighet, vår frihet och vår förmåga att älska.

Påven ger de falska profeterna många titlar men han säger att de alla har samma källa, djävulen, lögnens fader, som presenterar det goda som ont och det onda som gott.

Det som vi kallar sociala eller politiska problem i vår tid, ser påven som dramatiska teologiska tecken på att djävulen har en stor spelyta, och det mest allvarsamma av allt, att man inte är medveten om det.

Så påven vill göra oss medvetna, han vill inte bara att vi ska urskilja och känna igen tecknen runt oss, utan även inom oss. Är vi falska profeter för vårt eget hjärta? Ljuger vi för oss själva, om oss själva?

I ett annat viktigt budskap ett par veckor tidigare tog påven upp samma varning när han skrev till journalisterna att inte sprida lögner. ’Fake news’ använder sig av känslor som ångest, förakt och frustration för att manipulera, skapa konflikt och slutligen splittra, skriver påven och pekar även här på de teologiska rötterna.

Ormen i Edens lustgård, var den första att sprida ”fake news”, och lögnens fader fortsätter att kamouflera sig, förföra hjärtana med falsk argumentation för att leda människorna till att synda mot Gud och skada varandra och skapelsen.

För varje år som går riktar sig det här budskapet till många fler än journalisterna. I dagens användning av sociala medier, ligger ansvaret inte bara på dem som publicerar nyheten utan även på dem som väljer att dela den, för att inte tala om hur man använder sin plats i kommentarsfälten. Det verkar som om det är här man hatar och förråder varandra, som laglösheten tilltar och kärleken slocknar.

Påven skriver något viktigt apropå detta, en punkt man lätt missar i budskapet. Han varnar inte bara för lögnerna i de sociala medierna utan även för att sanningen ska användas, eller missbrukas, på ett kärlekslöst sätt.
– Ett oklanderligt argument kan faktiskt vila på obestridliga fakta, men om man använder sig av det för att skada eller diskreditera den andre i andras ögon, så är argumentet inte bebott av sanning, hur korrekt det än kan verka vara, skriver påven och menar att det räcker med att se på resultaten: kontroverser, verbalt våld och uppgivenhet eller mogen reflektion och konstruktiv dialog.

Så låt fastan vara en tid då vi urskiljer lögnerna i våra hjärtan och runt omkring oss, och med hjälp av Sanningen återvinner vår värdighet, vår frihet och vår förmåga att älska.