Viktigt om hederskultur och våld

 

Den här boken är skriven för dem som i sitt yrke möter hederskultur och våld. Flera teorier får förklara fenomenet, men i centrum står psykologiska modeller. Det empiriska underlaget består av intervjuer med pojkar och unga män som är bosatta i Sverige. Författarna är docent i rättssociologi (Schlytter) och doktorand i socialt arbete (Rexvid).

Huvudfrågan handlar om hur normer och värderingar kring kvinnors kroppar, sexualitet och handlingsfrihet samt hur faktisk kontroll av kvinnor förs över mellan generationer. Därtill hur dessa normer och värderingar förstärks eller klingar av vid migration. En annan aspekt beskriver hur det är för pojkar och unga män att socialiseras in i en miljö som starkt begränsar självständiga val.

Författarna driver tesen att hederskultur skall ses som en specifik form av patriarkalt våld. De är kritiska mot den form av värderelativism som likställer alla former av misogyni; inom hederskulturen skall äldre kontrollera yngre, män och pojkar har makt över kvinnor och flickor. Till sin ”hjälp” att upprätthålla familjens heder har de ”rätt” att använda sig av kollektiv våldsutövning, i vissa fall mord.

Hur kan andra instanser i samhället hjälpa människor att lämna dessa normer och faktisk kontroll av flickor och kvinnor? Finns det möjlighet till reell förändring inom en generation, eller är det för svårt för enskilda att bryta sig ur sin familj? Författarna poängterar att det är sega strukturer, men att samhället måste adressera problemet på ett adekvat sätt, vilket inte görs idag. Att få män och pojkar att avstå att utöva kontroll är inte något som man kommer tillrätta med i en handvändning.

 

Madeleine Sultán Sjöqvist

 

Titel: Mäns heder – att vara både offer och förövare
Författare: Schlytter, Astrid, Rexvid, Devin
Studentlitteratur, 2016