Dödshjälpskritiker tystas i Belgien

 

1000 personer får dödshjälp i Belgien varje år, utan att ha begärt det, enligt vad som framkommit i en rättegång. Samtidigt publicerar en avgående ledamot i landets kommission för kontroll av dödshjälp ett brev där han beskriver hur kritiska ledamöter tystas.

Enligt Marc Cosyns, professor i medicinsk etik och palliativ vård vid universitet i Gent, får 1 000 belgare varje år dödshjälp, utan att ha begärt det. Det framhöll han under en rättegång nyligen, där en sjuksköterska anklagas för att ha mördat 20 patienter.

Cosyns beklagade att dödshjälp i Belgien är begränsad till patienter som har gjort en förfrågan och fått formellt godkännande. Han menar att dödshjälp, även utan samtycke, är en enkel medicinsk procedur och efterfrågade ”större öppenhet utan repressalier, för att lindra vårdpersonalens samvete”.

Neurologen Ludo Van Opdenbosch, som i flera år har varit ledamot i Belgiens kommission för kontroll av dödshjälp, är av en helt annan åsikt. I september förra året lämnade han in sitt avgångsbrev i vilket han beskrev sitt missnöje med kommissionens övervakningsarbete som, enligt honom, medvetet bryter mot lagen.

Enligt brevet misslyckades kommissionen med att rapportera en läkare till åklagarmyndigheten, efter att en kvinna, som var både dement och hade Parkinsons sjukdom, fått dödshjälp ”på familjens begäran”. Ludo Van Opdenbosch beskriver också hur kritiker tystas. Själv tystades han ner när han uttryckte oro över andra potentiellt problematiska fall.

Ludo Van Opdenbosch menar att eftersom många av ledamöterna är ledande dödshjälpsutövare, kan de skydda varandra från granskning och agera för straffrihet. Som läkare vet de hur de ska fylla i nödvändiga papper efter dödshjälp för att undvika närmare kontroll. Kommissionen är varken oberoende eller objektiv. Dödshjälpsfall som inte uppfyller de rättsliga kriterierna vidarebefordras inte till åklagarmyndigheten, så som lagen föreskriver, utan kommissionen fungerar själv som domstol, säger han.

Mer än 360 belgiska läkare, akademiker och andra har nu undertecknat ett upprop om stramare kontroller av dödshjälp för psykiatripatienter.

 

Källa: Respekt