Unga mödrar i Tanzania får nytt hopp

Ursulinsystrarna hjälper till med utbildning men lyssnar också på kvinnornas problem - och delar deras glädjeämnen.

På Assisi centret får unga kvinnor nytt hopp.

 

Det är svårt nog att vara en ung kvinna i Tanzania idag. Än värre är det att vara ung, outbildad och ogift mor på landsbygden där männen härskar. Det säger Ursulinsystern Alice, som genom Assisi Center hjälper unga kvinnor i katolska stiftet Same i norra Tanzania.

Traditioner i det religiösa Tanzania är starka, där kristendom och islam är de två dominerande religionerna vid sidan av många inhemska religiösa seder. Många gånger är en del seder och bruk föråldrade, oftast till kvinnors nackdel, ty inte sällan är det är männen i tidigare generationer som har utformat sederna och numera är det allmängods som alla ska följa.
-Problemet är att det oftast är männen själva som bryter en del av dessa seder men det är kvinnorna som får ta konsekvenserna, säger syster Alice.

Det är till exempel inte accepterat att ha sex innan ett par är gifta. Samtidigt är det männen som är efter flickorna att vilja ha sex med dem, menar syster Alice:
– De lockas med gåvor, pengar och löften om giftermål. När flickorna tillslut blir havande är dessa män borta och flickorna får stå där med skammen. Och nio månader senare dessutom ta hand om ett barn som hon inte är förberedd på.

Detta är inget unikt för Tanzania utan tycks vara ett vanligt fenomen över stora delar av världen. På Tanzanias landsbygd, där arbetslösheten är stor och den unga delen av befolkningen ökar, samtidigt som möjligheten att utbilda sig är begränsade, särskilt för flickor, blir situationen ohållbar för dessa unga mödrar.
– Har de dessutom haft oturen att bli smittade av HIV har det alltför många gånger hänt att de blir utstötta av familjen eller släkten, erfar syster Alice.

De anses vara en fara och börda för omgivningen, förklarar syster Alice:
– Då återstår få alternativ än att hamna i städers utkant med risken att bli än mer exploaterade.

Finns det då inga hederliga alternativ för dessa unga mödrar? Ett sätt att hjälpa är att ge dem en praktisk yrkesutbildning och därefter assistans med att skaffa ett betalt arbete. Det är precis det som syster Alice med sina medsystrar och personal gör för dessa unga kvinnor på Assisi Center.

Ursuline Franciscan Sisters driver centret belägen strax utanför den lilla orten Same. För närvarande är det 26 unga kvinnor som, beroende på deras bakgrund och intresse, utbildar sig till att bli kontorssekreterare, frisörer och kokerskor samt i skrädderi.

Centret och inackorderingshemmet byggdes för tre år sedan med medel från katolska givare i Spanien och Holland. Stockholms katolska stift har tillskjutit medel för att täcka centrets löpande kostnader, t ex personallöner, material och utrustning.

Förutom att ge unga kvinnor yrkesutbildning ägnar systrarna en hel del av sin tid till att lyssna på deras bekymmer, men också dela glädjeämnen. Dock genomgår flesta av kvinnorna olika sorts depressioner och behöver hjälp med att hantera det.

Unga mödrar är oroliga för sina barn där hemma som ibland tas om hand av mor- och farmödrar, vilka själva har svårt att försörja sig. Dessutom känner sig en del av dessa unga kvinnor övergivna och har förlorat hoppet om framtiden.
– För oss systrar är det viktigt att vi kan ge dessa unga kvinnor ett hopp om en bättre framtid, för dem själva och för deras barn. Yrkesutbildning under ett år är inte allt utan vi ser till att de också får tid och stöd att läka sina själar. Både psykosocial rådgivning och spirituell utveckling är nödvändig i helandeprocessen.

Syster Alice berättar att på centret kan dessa unga kvinnor få vara som de är. De stöttar varandra. Det finns en varm gemenskap mellan dem. De skrattar och gråter tillsammans. Och de börjar se möjligheter att skapa sig ett bättre liv – med eller utan en man!

 

Charles Câmara
Stockholms katolska stift