Boksläpp i Eugenia: Spännande samtal om medeltidens människor

 

Kan man tro på mirakel? Och kan man tro på medeltidens föräldrars kärlek till sina barn?

Det var de två huvudfrågorna för professor Eva Österberg när hon skrev boken ”Tro, tillit, tvivel. Barn i medeltida helgonprocesser”, som nu utkommit på Veritas förlag. I tisdags presenterade hon själv sin bok i ett samtal med Veritas förlagschef, Anna Minara Ciardi. Evenemanget ägde rum i S:ta Eugenia, i samarbete med Katolskt Forum och Katolsk bokhandel.

Eva Österberg är professor emerita i historia vid Lunds universitet och en av landets mest framstående historiker. Hon har starkt bidragit till kultur- och mentalitetsforskningens genombrott i Sverige och betonat religionens roll i äldre historia och samhälle. Hon är även aktuell med boken De små då. Perspektiv på barn i historien (Natur & Kultur, 2016).

2016 mottog hon Kellgrenpriset av Svenska Akademien och 2017 tilldelades hon Anders Nygren-priset av Centrum för teologi och religionsvetenskap, Humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet.

I den här boken har hon använt konkreta exempel från svensk medeltid för att ta reda på om medeltidens människor verkligen var så blint troende som det ofta påstås. Var det bara tron som fick medeltidens föräldrar att be helgonen om förbön när deras barn blev svårt sjuka eller råkade ut för allvarliga olyckor?
– Jag tror inte att det alltid var på det sättet. Vad jag tror är att föräldrarna gjorde allt de förmådde för att de älskade sina barn, sa Eva Österberg.

Hon förklarade att många historiker har hävdat att medeltiden var en mörk period för barn. Och på vissa sätt var det också så, bekräftar hon, för dödligheten var stor hos barn under medeltiden. Men det kan också sägas om andra grupper i samhället, menar Eva Österberg, och få levde till dagens pensionsålder.
– Däremot är det ett faktum att de svenska lagarna på medeltiden sätter gränser. Och även barnen skyddades av lagen. Man fick aga sina barn, men man fick inte misshandla dem. Det gjordes en skillnad, förklarade hon.

Eva Österberg berättade också att hon delvis skrivit boken mycket ”för medeltidens skull” eftersom hon är trött på den onyanserade bild av medeltiden, som ofta möter oss i populärkulturen och i vardagstal. Anna Minara Ciardi höll med.
– Ofta används medeltiden som en metafor för elände i allmänhet, sa hon.

Vad är då den största skillnaden mellan medeltidsmänniskan och den nutida människan, frågade Anna Minara Ciardi avslutningsvis:
– Svår fråga. Kanske att religionen genomsyrade vardagen på ett annat sätt än vi upplever idag. Att viljan att tro var med integrerad i livet hos medeltidsmänniskan än hos människor idag, svarade Eva Österberg.

 

Bitte Assarmo

 

I samarbete med Veritas förlag lottar vi ut fem signerade ex av boken Tro, tillit, tvivel. Barn i medeltida helgonprocesser. Allt du behöver göra för att vara med i utlottningen är att mejla ditt namn och din adress till redaktionen@katolsktmagasin.se. Skriv bok i ämnesraden. Mejla oss senast den 9 mars.