Därför firar vi Internationella kvinnodagen

Sedan 1978 finns Internationella kvinnodagen på FN:s lista över högtidsdagar

Den 8 mars firas Internationella kvinnodagen

 

Den internationella kvinnodagen instiftades i Tyskland 1910 och var från början en politisk dag som i första hand syftade till att stärka kampen kvinnlig rösträtt. Sedan 1978 är 8 mars upptagen som internationell kvinnodag på FN:s lista över helgdagar, men fortfarande är ojämlikheten mellan män och kvinnor stor i många delar av världen.

Ursprunget till Internationella kvinnodagen finns i den tidiga arbetarrörelsen och kvinnorörelsen i Europa före första världskriget. Men redan tidigare hade det amerikanska socialistpartiet förklarat att man skulle fira en nationell kvinnodag den sista söndagen i februari varje år, något som man gjorde från 1909 till 1913.

1910 lade den tyska kommunisten Clara Zetkin fram förslaget om en internationell kvinnodag vid en internationell socialistisk kvinnokonferens i Köpenhamn. Tanken var främst att lyfta fram kraven på kvinnlig rösträtt, rätt för kvinnor att kunna tillträda offentliga ämbeten och bättre arbetsvillkor. Den 19 mars 1911 firades så den första internationella kvinnodagen. Därefter firades dagen på olika datum under våren. I Sverige firades den första gången 1912.

Under mellankrigstiden förbjöds dagen i de fascistiska och nazistiska länderna, men redan 1945 samlades vänsterkvinnor i London för en manifestation den 8 mars. Därefter firades dagen främst i Sovjetunionen och de östeuropeiska länderna fram till slutet av 1960-talet, då feminister i Västeuropa och USA tog upp idén.

I Sverige var det Svenska kvinnors vänsterförbund som tillsammans med kvinnoorganisationen Grupp 8 återupptog firandet. 1972 arrangerade de en kvinnodag med olika politiska aktiviteter.

Mot slutet av 1970-talet började den vänsterpolitiska laddningen att avta. Vid FN:s första internationella kvinnokonferens i Mexiko 1975 togs initiativ till att införa en gemensam kvinnodag. Kvinnodagen blev därmed i allt högre utsträckning en angelägenhet för alla kvinnor. 1977 antog FN en resolution som rekommenderar ett allmänt firande av en internationell kvinnodag. Sedan 1978 finns 8 mars med som internationell kvinnodag på FN:s lista över högtidsdagar.

Idag är Internationella kvinnodagen alltså en accepterad högtidsdag som firas i fler än 100 länder och som syftar till att lyfta fram kvinnors utsatthet engagerar kvinnor – och även män – oavsett politisk tillhörighet. I flera länder är den 8 mars också en nationell helgdag; Angola, Cypern, Eritrea, Uganda, Vietnam och Ryssland är några av de länder där kvinnodagen är ”röd dag” i almanackan.

Men det riktas också kritik mot firandet av den internationella kvinnodagen. Den tyska feministen och kvinnoaktivisten Alice Schwarzer har debatterat för ett avskaffande av högtidsdagen, och menar att man istället ska arbeta för att alla dagar om året ska vara till för både kvinnor och män.

EU-kommissionären Viviane Reding, från Luxemburg, ifrågasatte 2009 högtidsdagen med följande argument:
– Så länge vi behöver fira kvinnodagen, betyder det att vi inte har lika rättigheter. Målet är jämställdhet, så att vi inte längre behöver en sådan här dag.”

 

Bitte Assarmo

Källor: Nordiska museet, UN Women