Katolska kvinnor förenas i världsomfattande nätverk

 

1910 var inte bara året då Internationella kvinnodagen instiftades – det var också året då det världsomspännande katolska nätverket The World Union of Catholic Women’s Organisations, WUCWO, grundades.

Initiativtagare till WUCWO var den franska katoliken Madame de Vélard, som själv ledde en fransk katolsk kvinnogrupp. Hon ansåg att katolska kvinnor världen över borde organisera sig gemensamt och samlade till ett möte i Bryssel. Kvinnor från flera länder i Europa och Sydamerika kom till mötet och idag, mer än 100 år senare omfattar WUCWO nära 100 kvinnoorganisationer från 60 länder och finns representerad på jordens alla kontinenter.

WUCWO förenar kvinnor över hela världen genom att ge dem en röst på en internationell plattform, och genom att koordinera katolska kvinnoorganisationer över hela världen. Syftet är att synliggöra katolska kvinnor i samhället, och på olika sätt underlätta deras möjligheter att uppfylla sitt evangeliseringsuppdrag. Organisationen arbetar också för mänsklig utveckling och för att undersöka de frågor som påverkar kvinnors liv internationellt.

Att öka utbildningsmöjligheterna för kvinnor i utsatta delar av världen, hjälpa våldsutsatta kvinnor och deras barn, minska fattigdomen och främja de mänskliga rättigheter som börjar med den grundläggande rätten till livet ligger högt på agendan. Andra viktiga områden är att öka medvetenheten om och respekten för kulturell mångfald, främja och samordna medlemsorganisationernas verksamhet på internationell nivå samt att uppmuntra ekumenisk och interreligiös dialog.

Sedan starten har WUCWO haft rådgivande status i FN:S ekonomiska och sociala råd (ECOSOC), Rådet för mänskliga rättigheter i Genève och FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO. Organisationen är också en samarbetspartner till UNESCO och har deltagande status vid Europarådet i Strasbourg. 2006 erkändes WUWCO officiellt av den Heliga Stolen.

Bland de europeiska länder som har katolska kvinnoorganisationer knutna till nätverket finns Holland, Belgien, Storbritannien och Lettland. Ännu har inget av de nordiska länderna någon kvinnoorganisation i WUCWO.

 

Bitte Assarmo

 

Källa: WUCWO https://www.wucwo.org/index.php/en/