Påven uppmanar till längre öppettider i kyrkorna på fredag

 

Påve Franciskus uppmanar kyrkorna att hålla öppet länge på fredag så alla stiftskyrkor i världen firar en särskilt gudstjänst för bot och bikt. ”24 timmar med Herren” är ett initiativ startat av påven för att göra det lättare att förbereda sig inför påsken.

Själv kommer påven att på fredag, den 9 mars, fira denna botgöringsliturgi i Peterskyrkan:
– Jag hoppas att våra kyrkor kan vara öppna länge den dagen för att välkomna dem som vill förbereda sig inför påsken, och gå till bikt, försoningens sakrament, och därmed uppleva Guds barmhärtighet, sa påven.

 

Källa: Vatikanradion