Fem år med påve Franciskus

https://i0.wp.com/www.katolsktmagasin.se/wp-content/uploads/2016/01/paven_franciskus.jpg
Påven Franciskus
https://i0.wp.com/www.katolsktmagasin.se/wp-content/uploads/2016/10/pave_franciskus_4.jpg
Påve Franciskus
https://i0.wp.com/www.katolsktmagasin.se/wp-content/uploads/2018/03/il_papa.jpg
il_papa
https://i0.wp.com/www.katolsktmagasin.se/wp-content/uploads/2016/10/pave_regnrock_2.jpg
https://i0.wp.com/www.katolsktmagasin.se/wp-content/uploads/2016/10/pave_franciskus_6.jpg
https://i0.wp.com/www.katolsktmagasin.se/wp-content/uploads/2016/11/pavebesoket_10.jpg
https://i0.wp.com/www.katolsktmagasin.se/wp-content/uploads/2018/02/pope-francis-1784304-e1518168552256.jpg
https://i0.wp.com/www.katolsktmagasin.se/wp-content/uploads/2018/02/pope_francis.jpg

 

Den 13 mars är det fem år sedan kardinal Jorge Mario Bergoglio S.J. valdes till påve. Påve Franciskus, som antog sitt påvenamn till helgonet Franciskus av Assisis ära, är påve nr 266 i ordningen. Han är den förste påven från Sydamerika och även den förste som tillhör Jesuitorden.

Påve Franciskus föddes i Buenos Aires 1936 och utbildade sig först till kemist. Han inträdde i Jesuitorden 1958 och prästvigdes 1969. Mellan 1972 och 1973 var han novismästare i Villa Varilari i San Miguel, där han också undervisade i teologi, och 1973 valdes han till provinsial för jesuiterna i Argentina. Den befattningen innehade han i sex år.

Från 1980 till 1986 var Franciskus rektor för den filosofiska och teologiska fakulteten San Miguel och samtidigt församlingspräst i Patriarca San Jose församling. Den 20 maj 1992 utsåg påve Johannes Paulus II honom till titulärbiskop av Auca och hjälpbiskop i Buenos Aires. Han vigdes till biskop i Buenos Aires katedral den 27 juni samma år. 2001 utnämndes han till kardinal. Resten är modern historia.

Med anledning av att påven nu jubilerar har Katolskt magasin frågat några katoliker i Stockholms katolska stift hur de ser på påvens första fem år och vad de tror om framtiden.

De tillfrågade är Edward Blom, gastronom och kulturhistoriker, f Björn Göransson, S:ta Maria församling Varberg, Elisabet Finné, läkare, Teija Heljeberg, kyrkvaktmästare samt p Klaus Dietz S.J, präst i S:ta Eugenia församling i Stockholm.

 

Vad har påve Franciskus lyckats bäst med under de här fem åren?

Edward Blom:
– Att visa att det går att leva ödmjukt och enkelt i sympati med de fattiga även som påve, där man naturligtvis är enormt utsatt för högmodets frestelser. Att få Kyrkan att framstå som lite mindre reaktionär inför de breda massorna av ickekatoliker, som saknar insikt i vår tradition och lära.

Att inleda viss anpassning av Kyrkan till samtidens samhälle utan att för den skull lämna den sanna kristendomen. Att bryta upp ”traditionskardinalskap” och andra extrema privilegier som Europa och särskilt Italien haft gentemot övriga världen.

F Björn Göransson:
– Han har lyckats nå ut till människor som tidigare varit ointresserade av kyrkan eller kritiska till kyrkan.

Elisabet Finné:
– Under sina fem år som påve har han lyckats föra in en förhoppning om en kyrklig förnyelse i 2:a vatikankonciliets anda. Han har lyft fram vår tids ödesfråga, den ekologiska krisen, i sin ”Lovad vare du” (Laudato sí). Denna encyklika belyser också den orättvisa ekonomiska världsordningen som utgör ett globalt hot. Han är en revolutionär som förenar jesuitens skarpa intellekt med franciskanens ödmjukhet och solidaritet med de fattiga.

Teija Heljeberg:
– Påve Franciskus är mycket bra på att visa att tron är ett sätt att leva, att det inte räcker med att gå i mässan på söndag för att vara kristen, att tron måste visa sig i gärningar. Och jag kan ju inte annat än applådera hans beslut att göra vår biskop till kardinal! Jag tror det har varit bra för svenska katolikers självförtroende och för vanliga svenskars vilja till att lyssna till Kyrkans röst.

Pater Klaus P. Dietz S.J.:
– Bäst har han lyckats med att göra den barmhärtige Jesus synlig i sina ord och gester – som modell för alla herdar i Kyrkan.

 

Har påve Franciskus misslyckats med något?

Edward Blom:
– Det har förekommit att han kommit med ogenomtänkta uttalanden som känts konstiga, som det om de svenska kvinnorna – och särskilt när han likställde pressen med bisarra sexuella perversioner, inte bara när den spred lögner utan även när den genomförde sitt för demokratin så oerhört viktiga arbete att avslöja skandaler.

Han har inte haft samma känsla för liturgiska traditioner som sin föregångare – men man kan ju inte heller begära att en påve ska vara bäst på allt. Han har, trots att han tagit steg i rätt riktning, ännu inte lyckats göra kyrkan mer transparent och få bort den kultur av att tysta ner och sopa saker under mattan som bl.a. möjliggjort pedofilskandalerna.

Björn Göransson:
– Även om han inte direkt misslyckats har han vid några tillfällen, kanske obetänksamt, uttryckt sig på ett mindre lyckat sätt och misstolkats.

Elisabet Finné:
– Tyvärr har han inte lyckats reda upp pedofilskandalerna eller de ekonomiska oegentligheter som finns inom Vatikanen. Inte heller har han lyckats lyfta upp kvinnans ställning i kyrkan som många hoppades på. Förhoppningen om kvinnliga diakoner har inte infriats. Inte heller har de som lever i samkönade förhållanden, gifta frånskilda fått det stöd som de hoppats på.

Teija Heljeberg:
– Jag tror att han har svårt att förstå dagens ungdomar. Jag tänker på hur han kallat ungdomar som vill ha tradition, latin och den gamla mässan för ’rigida’. Har man vuxit upp i ett samhälle där allt är tillåtet och flytande kan man ha ett stort behov av fasthet och ordning. Det vore bra om Franciskus kunde inse det under den kommande synoden. Genom sina spontana uttalanden till journalister skapar han också en hel del förvirring. Han verkar ibland tänka högt och inte särskilt genomtänkt.

P Klaus Dietz, S.J.:
– Han har misslyckats med att omvända de katoliker som drömmer om en påve med makt och härlighet och helt klara, stenhårda regler.

 

Tror du Franciskus kommer att förbli i ämbetet livet ut, eller kommer han att avgå likt sin företrädare?

Edward Blom:

– Jag tror han kommer välja det som är till gagn för kyrkan och enligt den Helige Andes önskan, som hans två föregångare gjorde även om det innebar olika val.

Björn Göransson:
– Jag tror att han likt sin företrädare kommer att avgå när han bedömer det lämpligt.

Elisabet Finné:
– Svårt att veta. Han är en klok man som vill kyrkans bästa. Om han känner att krafterna tryter eller att han på annat sätt inte kan fullfölja sitt uppdrag, tror jag att han drar sig tillbaka.

Teija Heljeberg:
– Han har ju antytt att han kan komma att avgå, så det är fullt möjligt att han kommer att göra det.

P Klaus Dietz S.J.:
– När han inte längre klarar av det svåra ämbetet avgår han. Jag hoppas att han fullbordar sitt liv som martyr.

 

Vad tror du att Franciskus kommer att efterlämna för arv i kyrkan?

Edward Blom:
– Det beror på hur resten av hans pontifikat kommer se ut.

Björn Göransson:
-Genom att påven Franciskus är uppvuxen på en annan kontinent än tidigare påvar kommer han att lämna efter sig ett arv som bidrar till kyrkans globalisering.

Elisabet Finné:
– Franciskus förde in glädje och hopp i kyrkan. Han visade medkänsla med de fattiga och utstötta, uttryckte solidaritet och förståelse för homosexuella. Hans livsstil uttrycker enkelhet och ödmjukhet.

Teija Heljeberg:
– Jag tror att Franciskus arv kan bli ett blandat arv: man kommer att minnas hans värme i bemötandet av människor och hans arbete för att förändra hur arbetet sköts i kurian, men man kommer också att minnas alla de många katoliker (och andra) som blivit förvirrade av hans uttalanden och undrar vad som faktiskt gäller nu i Kyrkan nu.

P Klaus Dietz S.J.:
– Hans arv är en ny pastoral mentalitet: att vi herdar ser med förståelse på de svaga människorna och gör visa bedömningar med urskiljande.

 

Bitte Assarmo