Älska och gör det du vill – kroppens teologi för unga

 

Ända sedan dagen då jag fick boken i min hand visste jag någonstans att denna bok skulle komma att förändra både min och många andras syn på viktiga livsfrågor. Jag införskaffade boken i nära anknytning till ett ungdomsläger jag deltog i med Sveriges Unga Katoliker där just författaren syster Sofie var en av föreläsarna. Boken tar upp samtliga teman från den helgen, men på ett mer djupgående och personligt sätt.

Boken har ett språk som är fantastiskt bra anpassat till ungdomar; det är varken för tungt eller för lätt. Boken följer dessutom en röd tråd rakt igenom där dess budskap sakta men säkert öppnas upp för läsaren, då den är uppdelad i tre större delar med flera underkapitel.

När jag först såg denna indelning tänkte jag att det skulle bli något likt YouCat, alltså mer av en uppslagsbok, vilket inte måste vara dåligt men är ett typiskt upplägg för katolska ungdomsböcker. När jag sedan läste boken märkte jag knappt hur jag fick resa igenom de olika delarna och kapitlen, som alla belyser väldigt viktiga teman och som kommer i en perfekt ordning.

Just detta gör att man blir tagen av boken och inte vill lägga ifrån sig den. Dessutom tar syster Sofie gärna upp roliga och relevanta exempel både ur sitt eget liv och andras, och i boken finns bilder och citat inflikade som också bidrar till att boken får en annan mening.

Boken bidrar både till fördjupning i tron och till förnyelse av den. I den första delen av boken finns en sammanfattning av kroppens teologi, anpassad till ungdomar. Där får man lära sig om vår kristna syn på dessa frågor. I den andra delen får man en liten fördjupning i Kyrkans heliga kallelser, med fokus på äktenskapet. Allting är vackert beskrivet med en approach som får läsaren att känna sig mer berörd än man blir av att läsa en faktabok.

Den tredje delen tar upp olika frågor och svar och gör det på ett elegant sätt som även tar upp många psykologiska faktorer som kan ha påverkat ens liv. Vissa saker går rakt in i ens hjärta. Men författaren vet precis hur hon sedan ska lyfta upp läsaren och ge nytt hopp. Man påminns om att man är värdefull och att det är möjligt att se på livet, kärleken och sexualiteten precis som Gud ämnar att vi ska göra.

Det som slog mig mest var att boken var som skriven till mig, och jag tror att många kan känna detsamma. Jag tänkte först att mycket inte skulle vara nytt för mig, då jag trots allt undervisats en del i tron på olika håll och läst en del teologiska böcker. Men där misstog jag mig ännu en gång!

Syster Sofies personliga tilltal gjorde att man fick reflektera över olika händelser i ens liv, olika förutfattade meningar man haft, och försöka vända alla mindre bra aspekter till det bättre.

Sammanfattningsvis är alltså Älska och gör det du vill lämpad till både yngre och äldre ungdomar, kvinnor som män, med olika kallelser i Kyrkan. Jag tror verkligen att alla kan få ut något värdefullt av att läsa denna härliga och upplyftande bok!

 

Kristina Radetic

 

Författare: Sr Sofie OP
Titel: Älska och gör det du vill. Kroppens teologi för ungdomar
Förlag: Catholica
2018