Källan – ett unikt samarbete fyller tio år

 

För tio år sedan startade en ovanlig religiös och diakonal verksamhet i stockholmsförorten Fisksätra som gjorde stadsdelen världsunik. Svenska kyrkan, katolska kyrkan och moskéföreningen på orten började samarbeta kring en vision om fredlig och dialoginriktad samlevnad mellan olika befolkningsgrupper.

Socioekonomiska problem fanns i alla grupper och man inledde en social och diakonal verksamhet för att möta de stora och skiftande behoven i området, Råd- och stödcentret Källan.

Det stora sociala arbetet har skapat ett unikt samhällsklimat i Fisksätra under ledning av diakon Pernilla Landin. Källan erbjuder bland annat hälsosamtal, svenskundervisning, juridisk rådgivning, syateljé och samtalsgrupper och enskilda stödåtgärder.

En liknande insats gör Källan i förorten Flemingsberg söder om Stockholm, ledd av Wafaa Rahbi . Även här skapas en respektfull, vänlig, öppen och mottagande miljö för den brokiga skaran av invånare som behöver slå rot på sin nya hemort.

Tioårsjubiléet firades i Fisksätra den 8 mars med ett både högtidligt och uppsluppet firande i närvaro av bland andra biskop Anders Arborelius, kyrkoherde Marcin Wojciechowski OFMCap i S:t Konrads församling och rektorn för spanska missionen, pater Benjamin Paz Moreno OFM.

Imamen Awad Olwan, en av stöttepelarna i arbetet, jubileumstalade, liksom två präster i ledningen för Stadsmissionen, direktor Marika Markovits och verksamhetschef Michael Bjerkhagen, som lyckönskade, tackade och manade till fortsatta insatser.

 

Kaj Engelhart