Läkare som är för dödshjälp medverkar sällan själva

 

Läkare som är positiva till läkarassisterat självmord eller dödshjälp, är sällan själva delaktiga. Flera av dem avböjer till och med att medverka.

Det visar en undersökning från den medicinska nyhetstjänsten Medscape Medical News. Av närmare 300 tillfrågade läkare arbetar 16 procent i delstater som tillåter läkarassisterad dödshjälp. Av dem är det endast 17 procent, som har medverkat vid läkarassisterat självmord medan 13 procent har fått en förfrågan som de avböjde. 70 procent uppgav att de aldrig blivit ombedda att hjälpa med läkarassisterat självmord.

Å andra sidan svarade 62 procent av de läkare som arbetar i delstater som inte tillåter läkarassisterat självmord att de velat ha möjligheten. Lagstiftningen för dödshjälp ses av 56 procent av alla de tillfrågade läkarna som en positiv utveckling.

Sex av USA:s delstater har legaliserat läkarassisterat självmord, och fler delstater överväger liknande lagstiftning. Tidigare undersökningar från Medscape visar att stödet för läkarassisterat självmord ökat över tid. 2010 var 46 procent för, 2016 var siffran 54 procent och idag är den 57 procent.

Läkarna skiljer mellan att avstå från viss intensivvård och faktiskt hjälpa till att avsluta ett liv.
– Vår roll är att lindra den döendes och anhörigas lidande. Jag är väl medveten om att våra behandlingsmetoder kan bli former av tortyr. Således bör vi ibland avstå från en del intensivvård. Jag är mycket bekymrad över att läkarassisterat självmord skulle kunna missbrukas, säger läkaren Ian Hunt till Medscape.

Läkare är också oroliga för psykiskt sjuka patienter. Psykiatern Edward Childe är i princip positiv till läkarassisterat självmord, men pekar på problemen med psykisk sjukdom:
– Jag skulle vara tveksam att ge det till psykiskt sjuka. Jag har märkt att allvarligt sjuka patienter, som har förvärrats genom år av fysiska behandlingar, har lyckats bli bra med anpassad psykoanalytisk behandling, säger han.

 

Källa: Respekt