Ständig ökning av dödshjälp i Nederländerna

 

Den nederländska kommissionen för dödshjälp presenterade nyligen sin årsrapport. Den som visar att 6 585 fall av dödshjälp rapporterades 2017, vilket är en ökning med åtta procent från 2016.

Bland de som fick dödshjälp förra året var 169 dementa. Det är en kraftig ökning jämfört med 2015 och 2016 då 109 respektiva 141 dementa fick dödshjälp.

83 var psykiskt sjuka, även detta är en ökning med 2015 och 2016 då siffrorna var 56 respektive 60. Nästan 90 procent av det totala antalet som fick dödshjälp 2017 var patienter med cancer, hjärt- och kärlsjukdomar eller neurologiska sjukdomar som Parkinson och MS. Majoriteten var över 70 år.

Ökningen med åtta procent ligger i linje med tidigare års ökningar, och Jacob Kohnstam, ordförande i kommissionen för dödshjälp, konstaterar:
– Folk blir äldre. Läkare vet mer om dödshjälp och människor är mer medvetna om problemen. Med tanke på den åldrande efterkrigsbefolkningen kommer denna trend att fortsätta.

Av alla fall genomfördes 99,8 procent noggrant och i linje med riktlinjerna, enligt årsrapporten. Tolv fall fick anmärkningar av övervakningskommittén eftersom de inte hade utförts enligt riktlinjerna – främst gällde det problem med den medicinska vården eller att det saknades ett utlåtande från en andra, oberoende läkare. Åklagarmyndigheten meddelade nyligen att de inlett en undersökning av fyra fall som inte verkar ha genomförts enligt riktlinjerna.

Med jämna mellanrum läcker exempel på uppenbart tveksamma fall ut i media. I januari förra året beslutade den nederländska övervakningskommissionen att dödshjälp på en dement kvinna mot hennes vilja gjordes i ”god tro”. Kvinnan fick lugnande medicin i kaffet och hölls fast medan läkaren gav henne en dödlig spruta.

Med anledning av dödshjälp för dementa avgick en ledamot från en regional utvärderingskommitté i januari pga. oenighet om dödshjälp för denna patientgrupp. Senare samma månad fick en ung, fysiskt frisk kvinna med psykiska problem dödshjälp.

Alex Schadenberg, från den kanadensiska organisationen Euthanasia Prevention Coalition, anser att den nederländska kommissionen för dödshjälp inte är uppriktig när man framhåller att nästan alla fall av dödshjälp görs enligt lagen.
– Faktum är att de inte vet hur många fall av dödshjälp som utförs utanför lagen, fastslår han.

En undersökning i tidskriften New England Journal of Medicine har tidigare visat att hundratals människor får dödshjälp i Nederländerna varje år utan att någonsin ha bett om det. Enligt officiell statistik var det 5 516 människor som fick dödshjälp eller assisterat självmord 2015, men i studien kommer man fram till att den verkliga siffran var 7 254.

Antalet fall av dödshjälp som aldrig rapporterades 2015 uppgick med andra ord till nära 1 700, nästan ett av fyra fall. Det framkommer också att 431 av dem som fick dödshjälp det året aldrig hade uppgett någon önskan om att få dödshjälp, utan helt enkelt registrerats i statistiken som ”livsavslut utan begäran”.

Nederländerna tillåter dödshjälp under vissa omständigheter sedan 2002, och antalet fall ökar varje år. Ett politiskt initiativ, som just nu behandlas, går ut på att utöka lagen, så att människor som anser sina liv vara ”färdiga” också kan få dödshjälp. Idag sker 4,4 procent av alla dödsfall i Nederländerna genom dödshjälp.

 

Källor: Respekt, Deutsches Ärzteblatt , Euthanasia Prevention Coalition och DutchNews