Tillbakagång av aborter i många EU-länder

 

Sedan 2005 har det skett en markant tillbakagång av aborter i de flesta av EU:s medlemsländer, enligt uppgifter analyserade av nyhetstjänsten Euronews.

Det är kvinnor i Luxemburg, Ungern och Storbritannien som med störst sannolikhet i EU gör abort, enligt uppgifter från EU:s statistikbyrå Eurostat om antalet aborter i varje land fördelat på antalet kvinnor i åldern 12-55 år.

Enligt Eurostat är kvinnor som gör abort oftast mellan 20 och 24 år, med undantag för Ungern där aborter huvudsakligen görs av 15-19 åringar. Preventivmedel, inklusive dagen-efter-piller, är receptbelagda i Ungern.

I hela Europa nämns brister i sexualundervisningen som en nyckelfaktor för att förebygga abort. Enligt British Family Planning Association är bristen på kunskap om preventivmedel och hur man använder dem kopplad till det höga antalet tonårsgraviditeter i Storbritannien. Enligt Europarådet är sexualundervisning en viktig social fråga, som ska stärkas under de närmaste åren.

Mer än hälften av EU:s medlemsstater upplever en gradvis minskning av aborterna. I Östeuropa är denna tillbakagång mer markant occh Slovakien och Estland har sänkt aborttalen till ungefär hälften under de senaste tio åren.

I mer konservativa länder, t.ex. Portugal, där abort legaliserades 2007, och Spanien, där antalet aborter minskat efter en topp för drygt tio år sedan, ses nedgången också. När det gäller Storbritannien och Frankrike, som gör flest aborter i absoluta tal, har siffrorna varit relativt stabila.

Vissa länder ser dock en uppgång. Polen har en ökad efterfråga trots att landet har den strängaste abortlagstiftningen i EU och regeringskampanjer som uppmuntrar medborgare att få fler barn. Antalet aborter i Polen har ökat från 225 år 2005 till 1 044 år 2015.

 

Källa: Respekt