Oljevigningsmässa i katolska domkyrkan

 

92 av stiftets 169 präster koncelebrerade i tisdagens oljevigningsmässa i katolska domkyrkan. Kardinal Anders Arborelius höll en predikan där han bland annat manade prästerna att hjälpa och stödja varandra i deras ibland svåra uppgifter.

Kardinalen sade också att man inte bör misströsta om man har skrivit en dålig predikan. Även en sådan kan leda till en större längtan efter Gud, menade han.

Efter predikan förnyade prästerna sina prästlöften. I slutet av mässan välsignades de oljor som prästerna skulle få med sig hem och som ska användas i församlingarna för olika ändamål under året.

 

Text och foto: Birgit Ahlberg-Hyse