Påvens påsktal: Uppståndelsens rika skörd till de lidande i världen

 

Efter Påskdagens mässa på Petersplatsen höll påven Franciskus kl 12 sitt traditionella påsktal, Urbi et Orbi, till staden och världen från balkongen på Peterskyrkans fasad.

I årets påsktal utgick påven Franciskus från Jesus ord ”om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det dör ger det rik skörd.” (Joh 12,24) Hano han bad till Gud om uppståndelsens rika skörd till den lidande världens olika situationer.

Påven bad om fredens skörd för hela världen, först och främst ”i det älskade och plågade Syrien, vars befolkning är utmattad av ett krig som inte ser ett slut:
– Må alla politiska och militära ledares samveten denna påsk, upplysas av den uppståndne Kristus, att omedelbart stoppa den utrotning som pågår, med respekt för den humanitära rätten och att man vidtar åtgärder för att underlätta tillgången till den hjälp som dessa bröder och systrarna är i brådskande behov av, samtidigt som man säkerställer adekvata villkor för de fördrivna att kunna återvända.

Påven bad också om dialogens skörd på Koreahalvön, om fred i Ukraina, om tröst till folket i Venezuela och om försoningens skörd i det Heliga landet:
– Må våra bröder i Kristus, som ofta utsätts för misshandel och förföljelse, vara den Uppståndnes ljusa vittnen och vittna om att det goda vinner över det onda.

Han talade också om de lidande i Sydsudan:
– Må den Uppståndnes frid läka såren i södra Sudan, och öppna hjärtana för dialog och ömsesidig förståelse. Låt oss inte glömma offren för denna konflikt, särskilt barnen! Låt inte solidariteten utebli för de många som tvingats lämna sitt land och berövade på det minsta som krävs för att överleva.

Påven avslutade sitt påsktal med att citera Luk 24: 5-6:
– Frågan som ställdes till kvinnorna som kom till graven, ställs även oss: ”Varför söker ni den levande här bland de döda? Han är inte här, han har uppstått!”

Döden, ensamheten och rädslan har inte längre det sista ordet. Det finns ett ord bortom dessa, som endast Gud kan uttala, uppståndelse, sa påven och önskade alla en glad påsk.

 

Källa: Vatikanradion

 

Hela påvens påsktal kan läsas här