Dubbelmord att döda en gravid kvinna i Indiana

 

I den amerikanska delstaten Indiana har guvernören Eric Holcomb undertecknat en ny lag, som behandlar ett ofött barn som brottsoffer när det avlider om mamman dödas. I en annan lag stärker guvernören även kontrollen av abortkliniker.

Den nya lagen berör ofödda barn ”i alla utvecklingsstadier” och kräver inte att gärningsmannen är medveten om att kvinnan är gravid eller att barnets död varit planerad.

Lagen ger åklagare möjlighet att åtala för dubbelmord, dubbeldråp eller dubbelt vållande till annans död, om ett ofött barn avlider samtidigt som ett av dessa brott begås mot den gravida kvinnan. Lagen förtydligar att den inte gäller vid laglig abort eller om kvinnor själva orsakar abort.

Den andra lagen, som skrevs under samtidigt, innebär att alla läkare i Indiana varje år måste rapportera varje behandling av de 26 olika tillstånd som man vet kan vara potentiella komplikationer efter abort. Det gäller exempelvis perforering av livmodern eller livmoderhalsen, infektioner, blödning, blodproppar, hjärt- eller andningsstopp och emotionella eller psykiska tillstånd.

Dessutom skall det från och med nu göras inspektioner av abortkliniker varje år. Den som ansöker om tillstånd för en abortklinik måste även uppge medicinska eller juridiska problem vid tidigare abortinrättningar. Möjligheten skall även beredas att föda anonymt och ge bort barnet till adoption.

 

Källa: Respekt