Lunds domkyrka öppnar för katolska mässor

 

Inte sedan i början av 1500-talet har katolska mässor firats regelbundet i Lunds domkyrka. Men i höst öppnar Domkyrkan upp för katolsk söndagsmässa när S:t Thomas katolska kyrka renoveras i nio månader.
– Detta är ett helt unikt samarbete mellan S:t Thomas och oss, och en fortsättning på den vänskap vi utvecklat, säger domkyrkokaplan Lena Sjöstrand.

Efter påvens historiska besök i Lunds domkyrka 2016, har flera konkreta och viktiga steg tagits mot mer ekumeniskt samarbete mellan katoliker och lutheraner i Lund. Gemensamma aftonböner, vesper, varannan gång i Domkyrkan och varannan gång i S:t Thomas katolska kyrka, är ett exempel.

Relationerna har utvecklats och stärkts och som om ett led i samarbetet och en frukt av det goda samförståndet kommer alltså S:t Thomas församling att under byggtiden fira sina söndagsmässor i Lunds domkyrka med början söndagen den 21 oktober.

Det katolska mässfirandet i Domkyrkan är något mer och annat än en praktisk lösning. Församlingarna tolkar gemensamt samarbetet som ett sätt att gestalta andan i ”Från konflikt till gemenskap”, det ekumeniska dokument som speglar 50 års samtal mellan katoliker och lutheraner och som också gav namn till mötet i Lund 2016.

En mässa är en gudstjänst då kommunion ingår. De katolska och lutherska kyrkorna skiljer sig åt bland annat i synen på kommunion och därför kommer inte mässor att firas gemensamt i Domkyrkan.

Men istället för att fokusera det som skiljer de bägge kristna trosinriktningarna åt, har man valt att samarbeta inom det som förenar, nämligen Guds ord, dopet, bönen och den diakonala omsorgen.

 

Källa: Lunds domkyrkoförsamling