Ärkebiskop: Personer med Downs syndrom skyddas inte av FN

 

Ärkebiskop Bernardito Auza, den Heliga stolens ständige observatör i FN, menar att så länge FN förespråkar abort av ”ofödda som visar någon form av ofullkomlighet”, skyddas inte personer med t.ex. Downs syndrom.

Trots internationella konventioner som skyddar funktionshindrade och ska säkra deras rätt till liv, ”ser många medlemsstater bara på när den stora majoriteten av dem som diagnostiserats med trisomi 21 får sina liv avslutade innan de ens fötts”, sade ärkebiskopen vid ett FN-möte i New York inför världsdagen för Downs syndrom förra veckan.

Ärkebiskopen hänvisade till en representant i FN:s kommitté för mänskliga rättigheter, som på ett officiellt möte förklarade att om en kvinna får höra att hennes ofödda barn har Downs syndrom eller något annat permanent funktionshinder ”borde det vara möjligt för henne att göra abort för att undvika funktionshindret som en förebyggande åtgärd”.

Att försvara dem med funktionsnedsättningar ”betyder att vi inte måste acceptera att ett funktionshindrat foster skall få leva”, menade FN-representanten.

Ärkebiskopen ifrågasatte under mötet huruvida denna inställning är förenlig med FN:s strävan att värna om mänskliga rättigheter även för dem med funktionsnedsättningar och hänvisade till att nästan 100 procent av ofödda barn med Downs syndrom på Island aborteras, ett fenomen som vissa kritiker har kallat ”folkmord”.

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som antogs av FN:s generalförsamling 2006, syftar till att främja, skydda och säkerställa att personer med funktionsnedsättning får full och lika tillgång till mänskliga rättigheter. Det gäller dem med psykiska eller intellektuella funktionshinder, för att främja respekten för deras inneboende värdighet.

Trots att dessa åtaganden är tydliga rent teoretiskt, tolererar många medlemsstater, FN-organ och medborgare i det civila samhället i praktiken grova kränkningar av dessa åtaganden.
– Det internationella samfundet säger att man inte vill lämna någon i sticket och att man försvarar kvinnors och flickors rättigheter och jämställdhet, men sedan görs inget när det visar sig att de yngsta flickorna systematiskt diskrimineras i livmodern, som i fallet med könsselektiva aborter. Inkonsekvensen är emellertid ännu mer uttalad när det gäller ofödda med diagnosen Downs syndrom, påpekade ärkebiskop Auza.

 

Källa: Respekt, Catholic News Agency