Folkomröstning om abort i Irland

 

Den irländska regeringen har nu beslutat att folkomröstningen om att eventuellt upphäva ett konstitutionstillägg och istället införa en ny ”lag som reglerar avbrytande av graviditet” kommer att hållas fredag den 25 maj.

Anglikanska ärkebiskopar uppmanar nu, liksom tidigare de katolska biskoparna, till att inte legalisera abort i landet.

Det är Richard Clarke, ärkebiskop av Armagh, och Michael Jackson, ärkebiskop av Dublin, som har vänt sig till medlemmarna i den anglikanska kyrkan i Irland:
– Vi har tidigare uttryckt vår oro över att den kommande konstitutionella folkomröstningen skall förstås som en opinionsundersökning om det komplexa problemet med abort. Men nu när regeringen har bekräftat planen för ett lagförslag, som om det förverkligas skulle innebära att folkomröstningen upphäver artikel 40.3.3 i Irlands konstitution, står väljarna inför ett stort beslut.

I ett gemensamt brev skriver biskoparna att ”Även om det är sant att den nuvarande bestämmelsen enligt konstitutionen i vissa avseenden har visat sig vara mindre tillfredsställande, och vi föreslagit möjligheten att ändra den nuvarande konstitutionella ståndpunkten, blir det som nu föreslås av regeringen – om artikeln upphävs – obegränsad tillgång till abort upp till tolfte graviditetsveckan.”

De förtydligar också att oinskränkt tillgång till abort under de första tolv graviditetsveckorna, eller under något av graviditetens skeden, är en etisk hållning de inte kan acceptera:
– För kristna finns det ett mycket tydligt vittne i Skriften att allt mänskligt liv, inklusive före födelsen, har en helig värdighet i Guds ögon. Vi ber därför medlemmarna i vår kyrka att noggrant och med bön tänka igenom de aktuella frågorna under de närmaste veckorna.

Det åttonde konstitutionstillägget i Irlands konstitution, som folkomröstningen handlar om, infördes 1983 och ”erkänner den oföddas rätt till liv”. Folkomröstningen kommer att hållas tre månader före ett planerat besök av påven Franciskus, som deltar vid Världsfamiljedagarna i Dublin i augusti.

 

Källa: Respekt