Avslag ger Försäkringskassans handläggare högre lön

 

Försäkringskassan höjer lönen för de handläggare som ger flest avslag. Det avslöjades av tidningen ETC, och bekräftades i ett inslag i SVT:s Agenda i mitten av april.

Avslag på ansökningar har tagits upp under lönesamtal, något som bekräftas även av arbetsplatsombud på andra kontor.

När socialminister Annika Strandhäll (S) bjöds in till Agenda uppgav hon att hon reagerat starkt på ETC:s avslöjande och att det är ett ”helt oacceptabelt” förfarande.

Samtidigt erkänner ministern att det inte är helt nya uppgifter för henne, och att hon har följt diskussionen om den otrygghet individer upplever i sin kontakt med Försäkringskassan. Hon säger också att hon har tagit upp frågan med Försäkringskassan och klargjort att deras uppdrag är att leverera stöd till individen.

Antalet sjuka som nekas ersättning har ökat de senaste åren. 2015 införde regeringen målet att Försäkringskassan inte skulle betala ut mer än nio dagar i snitt per person och mål.

Detta beslut sätter press på handläggarna, menar professor Ruth Mannelqvist, forskare på sjukförsäkringen, som också medverkade i Agenda:
– Det finns en, skulle jag vilja påstå, ganska stark politisk styrning från regeringen in till Försäkringskassan, där man i princip talar om för förvaltningsmyndigheten hur många som ska ha rätt att få sjukpenning under ett år och det strider mot alla principer i en rättsstat, sa Ruth Mannelqvist.

 

Källa: ETC, SVT