Efter SVT:s spam mot friskolorna: ”Funderar på att skicka räkning”

 

I slutet av mars lanserade SVT:s satirprogram ”Svenska nyheter” webbverktyget Skolko för att ställa barn i friskolekö, något som fått konsekvensen att många av landets friskolor överbelastats med ansökningar.

En av de friskolor som drabbats är Sankt Eriks katolska skola i Enskede, söder om Stockholm.
– Vi fick drygt 400 ansökningar över en helg. Det är helt ohanterligt för oss, säger skolans rektor Mats Hansén till Katolskt magasin.

Mats Hansén poängterar att han naturligtvis inte har något emot att föräldrar ställer sina barn i kö. Men den som ställer sig i kön bör också har för avsikt att också gå i Katolska skolan, menar han.

Eftersom det inte går att veta vilka – om några – av de hundratals ansökningar som kommit in via SVT:s sajt som är seriösa innebär det ett betydande merarbete för skolan.
– De här ansökningarna lägger sig i vår ordinarie kö och vi måste granska alla. Det innebär att om vi får en lucka så måste var och en av dem som ansökt också kontaktas manuellt. Det kostar både tid och resurser och innebär både en stor arbetsbelastning för vår intagningsansvariga och en fördröjning för dem som skickat in en seriös ansökan. SVT borde egentligen ersätta oss ekonomiskt för detta, säger han.

Svenska nyheters producent Michael Lindgren har i en intervju i SVT Nyheter tagit stark ställning mot friskolorna och sagt att ”Friskolesystemet och dess kösystem bidrar till segregation och gynnar de barn som har starkast föräldrar med högst utbildningsnivå”.

Det gör Mats Hansén mycket upprörd:
– Då har han verkligen ingen aning om hur det ser ut i vår skola. Det är otroligt arrogant av SVT att bagatellisera det här, säger han.

Katolska skolan av Notre Dame i Göteborg har också drabbats hårt av spamverktyget.
– Vi fick 200 ansökningar, så många brukar vi aldrig få. Vi vet att endast några få av dem var seriösa. Mu funderar vi på att skicka räkning till SVT för ökade kostnader för administration, säger skolans rektor Paddy McGuire till Katolskt magasin.

Ulla Hamilton, ordförande för friskolornas riksförbund, har i en intervju förklarat att många friskolor hört av sig till förbundet efter att ha spammats via SVT:s webbverktyg.
– De har varit förtvivlade och velat ha hjälp med att hantera det här, säger hon i en intervju i SVT Nyheter och säger att spamverktyget uppfattats som en attack mot friskolor.

Michael Lindgren har jämställt kritiken från friskolorna som kritik mot satiren som sådan, men Ulla Hamilton förklarar att det rör sig om kritik mot själva merarbetet för friskolorna.

Flera av landets ledarskribenter har uttalat sig starkt kritiskt mot SVT:s spamverktyg, bland dem Per Gudmundson som i en ledare i Svenska Dagbladet skriver: ”Att sabotera för seriösa aktörer som bedriver rättssäker köhantering enligt lagstiftarens intention och Skolinspektionens översyn är inte särskilt välriktat som satir. Någon chef borde ha satt stopp redan på idéstadiet.”

Efter kritiken har sajten Skolko nu lagts ner. Men för de friskolor som drabbats av spam börjar nu arbetet med att reparera skadan.

 

Bitte Assarmo