Skarp protest mot extremt abortförslag

 

Nära 400 brittiska sjuksköterskor har skrivit ett brev till Janet Davies, ordförande för det brittiska sjuksköterskeförbundet, för att protestera mot hennes planer att stödja en kampanj om att tillåta abort under hela graviditeten. De menar att hennes inställning är extrem.

I England, Skottland och Wales är abort laglig upp till graviditetsvecka 24 om två läkare intygar att graviditeten medför fysisk eller psykisk skada för mamman eller hennes tidigare barn eller om man upptäcker att barnet kommer att födas med allvarliga funktionshinder.

Storbritanniens största abortkedja British Pregnancy Advisory Service (BPAS) och andra kliniker som erbjuder abort har nu börjat samarbeta med läkarföreningarna British Medical Association och Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, samt barnmorskeförbundet Royal College of Midwives och sjuksköterskeförbundet Royal College of Nurses, som leds av Janet Davies. Målet med samarbetet är att verka för att tillåta abort även under resten av graviditeten.

Enligt kampanjen Not in My Name (Inte i mitt namn), som nu har fått stöd av 396 sjuksköterskor, har Janet Davies meddelat att en panel inom sjuksköterskeförbundet kommer att skriva ett ”utlåtande” för förbundet om att fullständigt få bort alla lagliga begränsningar för abort.
– Om dessa åtgärder skulle genomföras skulle det innebära fri abort till minst graviditetsvecka 28 och eventuellt fram till födseln. BPAS vd, Ann Furedi, har klargjort att de syftar till det senare, införandet av abort fram till födseln, varnar sjuksköterskorna.

Enligt Not in My Name kommer inte sjuksköterskeförbundets över 400 000 medlemmar att få medverka i beslutet och formuleringen av uttalandet, utan tillfrågas bara om de instämmer eller motsätter sig en ”avkriminalisering”, vilket kommer att vara vägledande för den beslutande panelen.

Sjuksköterskorna menar att frågan drivs av en lien grupp med extrema åsikter om abort och hänvisar i sitt brev till en undersökning som visar att en majoritet av britterna tvärtom vill att den nuvarande abortlagstiftningen skärps.

När det brittiska barnmorskeförbundet drev frågan resulterade det i många interna protester och prestigeförlust, påpekar sjuksköterskorna:
– När det krävs är vi ansvariga för vården av både kvinnor och deras barn under graviditet och förlossning och den nuvarande lagen, som är ofullkomlig, är ett försök att erkänna att både mammans och barnets liv och hälsa behöver rättsskydd. Det skulle vara oacceptabelt för den organisation som representerar oss att stödja den radikala positionen att allt rättsligt skydd för ofödda barn skall tas bort, eventuellt helt fram till födseln.

 

Källa: Respekt