Oenighet om dödshjälp i Finland

 

I Finland initierades 2016 ett medborgarinitiativ om att legalisera dödshjälp. Initiativet fick 50 000 namnunderskrifter och överlämnades därefter till riksdagen hösten 2017. Riksdagens social- och hälsovårdsutskott motsätter sig dock legaliseringen.

Utskottet föreslår att riksdagen tillsätter en bred arbetsgrupp, som skall utreda behovet av att reglera vård i livets slutskede, självbestämmanderätt, terminalvård och dödshjälp. Arbetsgruppen skall vid behov ge förslag till lagändringar.

Den tidigare riksdagsledamoten Henrik Lax, en av initiativtagare till medborgarinitiativet, befarar att tillsättandet av en arbetsgrupp är ett sätt att avfärda frågan. Han hoppas på att ett motförslag presenteras i plenum och att omröstningen leder till att medborgarinitiativet godkänns.

Utskottsledamoten Veronica Rehn-Kivi säger att utskottet inte stänger dörren för att tillåta dödshjälp, men vill att sakkunniga utreder hur situationen ser ut för de läkare som arbetar inom terminalvården. Endast en bråkdel av läkarna är för dödshjälp.

 

Källa: Respekt