Den stora utställningen

&nsbp;

Den alltid så skickliga stilisten Marie Hermanson har tagit sig an att skildra tiden när Göteborg får självförtroende att kalla sig storstad. Året är 1923 och i staden pågår den stora Jubileumsutställningen. Berättarperspektivet växlar mellan journalistaspiranten Ellen, polisen Nils, nobelpristagaren Albert, pojken Otto och så åsnan Bella och hennes antagonist geten.

Som alltid i Hermansons romaner vrider och vänder hon på grundläggande begrepp och hur de förhåller sig till varandra. Vad är stabilt och föränderligt över tid? Vad är likheter och skillnader mellan samtida fenomen?

Hermanson är skolad sociolog och hon utmanar elegant disciplinens grundläggande förståelse av hur vi kategoriserar och begreppsliggör verkligheten i en rumslig ordning med hjälp av kvantfysiken. Nobelkändisar som Einstein, Bohr och Arrhenius säger ’kanske’, ’både ock’ eller ’varken eller’ då sociologen säger ’före-efter’ och skillnader-likheter’. Det är genialt och dösnyggt!

Bokens idéinnehåll, en grundläggande utmaning av hur skildringar av tid, miljö och människa, av åsna och den dumma geten, inte att förglömma, kan gestaltas, rymmer ett stort djup. Samtidigt är det är en helt förunderlig berättelse på alla de sätt av hur tro på den egna förmågan växer fram.

Madeleine Sultán Sjöqvist

 

Titel: Den stora utställningen
Författare: Marie Hermansson
Förlag: Albert Bonniers