Förakt för kristen tro tycks vara en regel

Bitte Assarmo
Bitte Assarmo, chefredaktör

 
Gud är fascist, rasist, och egoist och borde hängas. Det är budskapet i Ebba Gröns gamla punklåt Häng Gud från sent 1970-tal – men också i en lärobok i religionskunskap för årskurs 7-9, utgiven på bokförlaget Natur & Kultur. Texten till låten används nämligen som introduktion till kapitlet om den kristna tron.

Läroboken har funnits i närmare tio år och enligt Magnus Öljemark, förlagsredaktör på Natur & Kultur, har man inte fått annat än spridda klagomål. Men sedan författaren och journalisten Nuro Kino uppmärksammat boken på sin Facebooksida, efter att några föräldrar hört av sig till honom och varit upprörda, har kritiken blivit allt skarpare. Förlaget har delvis tagit till sig kritiken. De kommer inte att dra in boken men har bekräftat att de kommer att utelämna punkcitatet i nästa utgåva.

Frågan är dock varför det hamnade där från början. Magnus Öljemark menar att man velat ge olika bilder av Kristus. Då texten till Häng Gud kontrasterar mot det kristna kärleksbudskapet skapar texten ett diskussionsunderlag, sa han i en intervju i tidningen Dagen.

Argumentet faller platt eftersom man inte förhåller sig på samma sätt till de övriga religionerna. Om det är så viktigt att ge en bild som kontrasterar mot kristendomens kärleksbudskap – är det då inte lika viktigt att ge en kontrasterande bild av andra religioner? Ett citat ur Salman Rushdies Satansverserna, eller en bild på Mohammed som rondellhund, som introduktion till islam skulle definitivt kunna skapa debatt om islams fredsbudskap.

Men det är otänkbart. Det är som vanligt den kristna tron som ska utmanas.

Det är tydligen inte heller så noga med att det blir rätt i undervisningen. ”Det är sant att de hängde honom. Myndigheterna och de som bevarade traditionen såg till att få honom hängd på ett kors”, skriver författarna. Det är nästan komiskt infantilt – både faktafel och en liten känga mot myndigheter och traditioner på en och samma gång.

Varför är det då på det här sättet? Bortsett från att kunskapen om religion är generellt dålig i Sverige idag, tycks man se på kristendomen ur det perspektiv som härrör från hundratals år med en statskyrka som också hade världslig makt. Att kristendomen i många länder är en minoritetsreligion och att många kristna idag flytt från förföljelser verkar inte ha påverkat svenskars syn på kristna särskilt mycket.

Samtidigt underkänner man andra religioners anhängare genom att utgå ifrån att de inte har samma förmåga att hantera hån och kritik. Man lyckas alltså häckla både kristna och andra på en och samma gång – men på olika sätt.

Vad gäller den gamla punklåten får den betydligt mer uppmärksamhet än vad den förtjänar. Det är en föga intressant text, dåligt skriven, osammanhängande och full av pinsamma nödrim. Den skrevs av några unga aggressiva grabbar, som även förespråkade att man skulle skjuta en ”snut” eftersom de försvarar ”de övergöddas lagar”.

Att något sådant överhuvudtaget ges utrymme i en lärobok säger inte bara något om synen på kristendom i förhållande till andra världsreligioner, utan också om den tonårsvurm som vårt samhälle lider av. Det är dags att både läroboksförfattare och förlagsredaktörer växer upp och tar steget in i vuxenvärlden.