Dödshjälp del av belgisk cancervård

 

Enligt en undersökning av vårdbeslut i livets slutskede bland cancerpatienter i Belgien som har flamländska läkare ges dödshjälp eller läkarassisterat självmord i drygt tio procent av fallen. I nästan två procent av dödsfallen har dödshjälp aldrig efterfrågats av patienten.

Studien publicerades i facktidskriften British Journal of Cancer (doi:10.1038/s41416-018-0070-5) och grundar sig på en undersökning från 2013 bland läkare i Flandern. Enligt studien förekommer dödshjälp eller läkarassisterat självmord relativt ofta vid alla typer av cancer.

I 28 procent av alla fall där patienten dog genom dödshjälp eller läkarassisterat självmord gavs dödshjälp pga. familjens önskan. I drygt 12 procent av fallen pga. en ”outhärdlig situation för anhöriga”.

Eftersom cancer är den sjukdom som oftast nämns som orsak till en dödshjälpsförfrågan är det inte förvånande att begäran om dödshjälp är högre bland cancerpatienter. Artikelförfattarna menar att ”i Belgien har dödshjälp helt klart blivit en del av medicinsk praxis i cancervården och specialister inom onkologi behöver utbildas i hur man hanterar dödshjälpsförfrågningar”.

Artikelförfattarna noterar att ”beslutsfattandet ägde rum utan att patienten var inblandad i nästan 20 procent av fallen”. Dessa beslut handlade inte enbart om dödshjälp utan även om fortsatt behandling eller aggressiv smärtlindring, vilket författarna anser är oetiskt.

 

Källa: Respekt