Ny förordning ska underlätta organdonationer

Socialförsäkringsminister
Annika Strandhäll
Socialdepartementet


Regeringen har beslutat om ett nytt regelverk för donationsregistret, som samlar information om individers inställning till donation för att göra det enklare för vårdpersonalen.

Den nya förordningen är tänkt att vara ett svar på de problem som patientorganisationer och personal inom hälso- och sjukvården pekat på, nämligen att tillgång till registret ges först efter att en person avlidit. Nu kommer vårdpersonalen att få tillgång till registret innan personen avlidit.

Enligt statistik från Socialstyrelsen ökar viljan att donera organ. Från 2015 till 2016 noterades en ökning med tio procent och nu skall fler organdonationer möjliggöras.
– Vårdens hantering av personer som kan och vill donera blir nu tydligare. Samtidigt kan förändringarna innebära att fler personer, som vill donera organ, också kommer att få sin vilja uppfylld, säger socialminister Annika Strandhäll i ett pressmeddelande.

Förutom den nya förordningen fick Sten Heckscher i mars regeringens uppdrag att utreda frågan om organdonationer för att bl.a. se över regelverket i förhållande till grundlagen. Utredningen skall redovisas 1 maj 2019.

Därutöver har Socialstyrelsen fått uppdraget att inrätta ett nationellt donationsfrämjande centrum, som skall samla och stärka myndighetens arbete på området samt informera om de förändringar som nu sker i donationsregistret.

 
Källa: Respekt
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet