Abort och cancer främsta dödsorsak i Europa

På den internationella familjedagen 15 maj presenterade det politiskt obundna Institutet för familjefrågor, IPF, rapporten ”Familjens utveckling i Europa 2018” i Europaparlamentet. Rapporten konstaterar att den demografiska utvecklingen visar vikten av att familjer stärks.

Idag är Europas befolkning gammal – demografiskt sett sker över hela kontinenten en markant minskning av befolkningen pga. kraftigt fallande födelsetal. Europa kännetecknas av brist på barn, singelhushåll, mindre och trasiga familjer och färre äktenskap som oftare slutar i skilsmässa. Dessa indikatorer bör vara en väckarklocka för hela samhället, skriver IPF.

Antalet européer över 65 år är nu 98 miljoner, vilket är långt fler än dem under 15 år. Födelsetalet är lågt – 1,6 barn per kvinna – och det är långt ifrån de 2,1, som krävs för att upprätthålla befolkningsnivån.

Det fallande födelsetalet är också kritiskt eftersom det fortsätter att minska kraftigt (det föds nu 1,5 miljoner färre barn varje år än för 40 år sedan) och det görs ett stort antal aborter (en miljon per år). Abort tillsammans med cancer är enligt IPF den främsta dödsorsaken i Europa, där det sedan 1980 har gjorts 52 miljoner aborter.

Det ingås färre äktenskap och allt fler väljer att skilja sig (en miljon skilsmässor per år). Hushållen minskar också i storlek när sju av tio europeiska hushåll inte har barn.

Sverige, Finland, Tyskland och Danmark är de länder med det lägsta antalet personer per hushåll. Rapporten trycker på brådskan med att förändra och stärka familjepolitik i olika europeiska länder, så att de bygger på familjeperspektiv som hjälper familjer att kunna utvecklas.
 
Källa: Respekt