Pro life-rörelsen förlorare när Irland folkomröstade om abort


 
Efter folkomröstningen i Irland, där man röstat om en liberalisering av landets abortlagar, står det nu klart att pro life-rörelsen står som förlorare.

John McGuirk, pressansvarig för organisationen Save the 8th, som kampanjat mot en liberalisering, yttrade sig i den irländska TV-kanalen RTE på lördagen:
– Folket i Irland har vägt de två sidorna mot varandra och kommit fram till ett beslut. Självklart hade jag föredragit att de kommit fram till ett annat. Nu kommer ingenting att kunna hindra att abortlagen införs.

Den amerikanska pro life-organisationen The Catholic Association, TCA, skrev i ett pressmeddelande att den globala pro life-rörelsen är djupt besviken över att se Irland upphäva lagliga rättigheter för de ofödda, men fortfarande lika beslutsamma i den fortsatta kampen för rätten till liv för alla människor.

Ashley McGuire, styrelseledamot i TCA, menar att pressen på Irland kommit utifrån:
– Det här är ett klassiskt exempel på ideologisk kolonisering och importerades och finansierades av extrema intressegrupper utanför Irland, grupper som inte kunde tolerera den verklighet som Irland visade; att kvinnor inte behöver abort för att blomstra och frodas. Abort är inte nödvändigt för att skapa ett jämlikt samhälle.

Maureen Malloy Ferguson, policyansvarig vid TCA, är nedslagen av folkomröstningens resultat:
– Vi är förkrossade över att Irland har gett efter för den falska föreställning att det finns ett val mellan mödrars och barns liv, istället för att förbli en livets kultur som respekterar båda. När ett land legaliserar abort ökar också antalet aborter märkbart. Vi är djupt sorgsna över att så många små irländska pojkar och flickor nu kommer att förlora rätten till sina liv, och vi sörjer med deras mödrar, säger Maureen Malloy Ferguson.

Americans United for Life, AUL, en av USA:s största pro life-organisationer, uttrycker sitt stöd för Irland genom Catherine Glenn Foster, vd och koncernchef:
– AUL känner sorg över att Irlands folk har banat väg för efterfrågan på abort i sitt land. Vi erbjuder vårt stöd till Irlands pro life-rörelse och fortsätter att stå enade med dem som in i det sista försökte försvara livet. Om den globala pro life-rörelsen fortsätter att arbeta tillsammans för att främja livet är vi övertygade om att vi kommer att se en dag då alla välkomnas i livet och skyddas i lag, säger Catherine Glenn Foster.
 

Källor: RTE, TCA