Bayerns offentliga byggnader pryds med kors


 

Från och med den 1 juni ska alla offentliga byggnader i Bayern ha ett kors. Beslutet fastställdes av den bayerska delstatsregeringen i april.

Enligt den nya utgåvan av Bayerns författningssamling (nummer 8/2018), som offentliggjordes i München i slutet av maj, gäller följande: i anslutning till entrén till varje offentlig byggnad i fristaten Bayern ska en kors sättas upp ”väl synligt”, detta ”som uttryck för Bayerns andliga och kulturella karaktär”.

Förslaget lades fram av ministerpresidenten Marcus Söder (CSU), som själv har befäst beslutet genom att hänga upp ett kors på plats i München.

Söder betonar att det inte bryter mot konstitutionens regler om religiös neutralitet eftersom korsen är en fråga om ”bayersk identitet” snarare än religiös.

I Bayern, som anses som den mest katolska regionen i Tyskland med omkring 50 procent katoliker, har beslutet tagits emot med blandade känslor. Oppositionspartierna har protesterat mot beslutet och även bland katoliker är meningarna delade.

Den katolske teologen Thomas Müller menar att det finns risk för att korset ”förminskas till en folkloristisk symbol”, medan ledarna för Bayerns protestantiska kyrkor har välkomnat beslutet.

På sociala medier har både präster och lekfolk uttryckt stor glädje, och många skriver att korset är en fredens symbol som inte kan kränka andra än extremister.

I juni kommer Marcus Söder att möta kritikerna vid ett rundabordssamtal om värdegrund, kultur och identitet, med representanter för olika religiösa samfund och andra organisationer.
 
Källor: Catholic News Agency, Twitter, Catholic Herald