Surrogatgraviditeter mer komplicerade


 

Antalet komplikationer vid surrogatgraviditeter är markant fler än vid naturliga graviditeter, enligt en artikel i facktidskriften Fertility and Sterility.

Komplikationerna kan bestå i graviditetsdiabetes, högt blodtryck, föreliggande moderkaka, behov av att ge antibiotika under förlossningen eller behov av att göra kejsarsnitt.

Enligt studien är graviditetstiden hos surrogatmammor ofta kortare jämfört med tidigare naturliga graviditeter hos samma kvinna.

Förekomsten av för tidigt födda var mycket högre (11 procent jämfört med 3 procent) och fler barn föddes med låg födelsevikt (8 procent jämfört med 2 procent).

Studien, som gjorts i Kalifornien, omfattade 124 surrogatmammor med sammanlagt 494 graviditeter och surrogatgraviditeterna jämfördes med kvinnornas tidigare naturliga graviditeter.
 

Källa: Respekt